Riigikantselei ei kutsunud Antonio Angottit Eestisse

03.04.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 3. aprillil 2001. a. Riigisekretär Aino Lepik avaldas sügavat nördimust Riigikantselei seostamise üle Antonio Angotti Eestisse kutsumisega. Riigikantselei lükkab otsustavalt tagasi kõik väited, mis seostavad Riigikantseleid ja Antonio Angottit. Piirivalveamet kinnitab, et pole Riigikantseleilt vastavat kutset saanud. 

“Olen sügavalt nördinud Riigikantselei seostamise üle hr Angotti Eestisse kutsumisega. Kontrollimata ning dokumentaalselt tõendamatute väidete esitamine Siseministeeriumi poolt on äärmiselt kahetsusväärne. Lähtuvalt sellest on tekkinud olukord, kus Riigikantselei on pandud alusetult halba valgusesse”, ütles riigisekretär Aino Lepik.

“Piirivalveameti peadirektor kolonel Harry Hein kinnitas, et Piirivalveametil puuduvad igasugused dokumendid, mis annaks alust väita nagu oleks Riigikantselei mingilgi viisil seotud hr Angotti Eestisse kutsumisega, sama kinnitas ka Piirivalveameti endine peadirektor kontraadmiral Tarmo Kõuts. Siseministeeriumi andmetel pole selliseid dokumente ka Siseministeeriumi arhiivis. Riigikantselei kirjavahetuse ning arhiivi põhjalik kontroll näitas samuti, et Riigikantselei pole vastavat kutset väljastanud “, lisas Lepik.


Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832