Riigikantselei esitas valitsusele ligipääsetavuse rakkerühma esimese tööaasta vahearuande

08.10.2020 | 16:50

Uudis
    • Jaga

Ligipääsetavuse rakkerühm tegi valitsusele esimese tööaasta kohta esitatud ülevaates esialgse ettepaneku võtta ühistranspordis kasutusele madala sisenemisega veerem.

Rakkerühm tegi ka ettepaneku laiendada kehtivaid ligipääsetavuse miinimumkriteeriumeid laiemale osale projekteeritavatest hoonetest kui täna ning muuta ligipääsetavaks kõik riigieelarvest rahastatavad teenused.

„Ligipääsetav elukeskkond loob võrdsemaid võimalusi ja ligipääsetavust vajame me kõik oma elu jooksul varem või hiljem," leidis rakkerühma juht Keit Parts. „Avalik ruum ja teenused peaksid olema ligipääsetavad ja mugavad kasutada kõigile, olenemata vanusest ja erivajadusest. Lähtudes inimese tervikvaatest tuleb läbivalt tegeleda kõikide ühiskonna osadega – hooned, teed, ühistransport, inforuum ja e-keskkonnad." Valitsuse eesmärk on toetada ligipääsetavuse tagamist nii avalikus- kui ka erasektoris.

Rakkerühma juhi sõnul algab ligipääsetava elukeskkonna loomine teadlikkuse tõstmisest ning regulatsioonide ümberkujundamisest. „Oluline on, et iga teenuseosutaja, nii avalikus- kui erasektoris näeks ligipääsetavuse suurendamises võimalust pakkuda kõikidele oma klientidele parimat kogemust, olgu selleks laps, eakas, erivajadusega inimene või keegi muu,“ selgitas Parts. Rakkerühma hinnangul ei ole ligipääsetavad lahendused kallid, kui sellele mõelda hoone või teenuse loomisel algusest peale ning alati tuleb lähtuda kõige nõrgema vajadusest. Kõige kallim on olemasoleva füüsilise keskkonna ümberkujundamine.

Valitsus on seadnud eesmärgiks parandada elukeskkonna ligipääsetavust kõigi valdkondade üleselt. Eesmärgi saavutamiseks ellu kutsutud rakkerühma tegevuse vahearuanne esitas olulisemate elukeskkonna ja ühiskonna ligipääsetavust puudutavate poliitikavaldkondade kujundamiseks esialgsed ettepanekud. Rakkerühma teise tööaasta eesmärk on ettepanekuid täpsustada ja pakkuda välja detailsemad soovitused nende rakendamiseks.


Rakkerühma vahearuandega saab tutvuda Riigikantselei veebilehel.

Lisainfo

Keit Parts
Riigikantselei strateegiabüroo, ligipääsetavuse rakkerühma juht
keit.parts@riik.ee, 5348 6415.
riigikantselei.ee/ligipaasetavus

Valitsuse kommunikatsioonibüroo

-