Riigikantselei esitleb avaliku halduse alast kogumikku

24.05.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Toompea, 24. mai 2000. a. Neljapäeval, 25. mail algusega kell 12.30 Sakala Keskuse väikeses saalis toimuval XXIV Eesti õigusteadlaste päeval teemal "Haldusreformi õiguslikud probleemid" esitletakse Riigikantselei poolt välja antud SIGMA kogumikku "Euroopa avaliku halduse printsiibid".

Kogumik käsitleb teemat, kuidas avaliku halduse õiguslike tegutsemisstandardite rakendamine annab tunnistust riigi valmidusest ühineda Euroopa administratiivse ruumiga ning millised nõuded esitab see avalikele teenistujatele kui riigivõimu kandjatele.
Kogumik annab ülevaate avaliku halduse printsiipidest, mille kaudu väljendatakse demokraatlikes riikides aja jooksul kujunenud üldist konsensust hea riigivalitsemise võtmekomponentidest. Need komponendid hõlmavad nii õigusriiklikke printsiipe nagu usaldusväärsus, etteennustatavus, vastutavus ja läbipaistvus kui ka tehnilist ja juhtimisalast kompetentsust, organisatsioonilist suutlikkust ja kodanike osalusvõimalust.

Nende printsiipide ehk avaliku halduse õiguslikult defineeritud ja ka praktikas erinevate menetluste ja aruandlusmehhanismide kaudu ellu viidud tegutsemisstandardite rakendamine annab tunnistust riigi valmidusest ühineda Euroopa administratiivse ruumiga. EL liikmelisust taotlevad riigid peaksid neid printsiipe oma avaliku halduse arendamisel arvesse võtma. Kuigi EAR ei ole acquis communautaire'i ametlikuks osaks, peaks ta siiski olema teatavaks juhiseks avaliku halduse reformimisel kandidaatriikides.

Materjali teises osas antakse ülevaade, milliseid nõudeid esitab avaliku võimu teostamine avalikele teenistujatele ja miks ei peeta soovitavaks nende teenistussuhete reguleerimist pelgalt tööseadusandlikul alusel.

Eesti Juristide Liidu ja Eesti Akadeemilise Õigusteaduse Seltsi poolt korraldatava ürituse juhatab sisse peaminister Mart Laar teemaga "Vabariigi Valitsuse roll Eesti haldusreformi", esinevad justiitsminister Märt Rask (Justiitshalduse aktuaalseid probleeme), riigikontrolör Juhan Parts (Avaliku sektori efektiivsusest), Tartu Ülikooli õigusteaduskonna dekaan prof. Kalle Merusk (Avalike ülesannete üleandmise õiguslikud alused ja riskid), Tartu Ülikooli emeriitprof. Heino Siigur (Haldusreform ja avalike teenistujate teenistussuhete reguleerimine), Riigikantselei avaliku halduse büroo juhataja Väino Sarnet (Haldusreformi elluviimise praktilised probleemid), ja Tartu Ülikooli avaliku halduse lektor mag Taavi Annus (Haldusreform ja õigus).

Lähemalt: Juhani Lemmik, Riigikantselei avaliku halduse büroo nõunik, tel 631 6745

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 631 6832