Riigikantselei esitleb Avaliku teenistuse aastaraamatut

29.08.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 29. augustil 2000. a. Neljapäeval, 31. augustil kell 14 esitleb Riigikantselei Stenbocki majas Avaliku teenistuse aastaraamatut 1999. Esimest korda väljaantav aastaraamat annab põhjaliku ülevaate Eesti avaliku teenistuse süsteemi toimimise põhimõtetest, aasta jooksul toimunud olulisematest muudatustest ning ametnikkonna koosseisust.

Aastaraamat käsitleb avaliku teenistuse mõistet ja liike, Riigikantselei tegevust ametnike koolituse ja atesteerimise koordineerimise valdkonnas, avaliku teenistuse personalijuhtide koostöövõrgustikku, avaliku teenistuse eetikakoodeksit, Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumi tegevust avaliku teenistuse valdkonnas. Samuti antakse ülevaade Eesti ametnikkonna arvulisest koosseisust.

Aastaraamatu väljaandmise vajalikkuse tingis nii Eesti avalikkuse kui välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonide suur huvi meie avaliku teenistuse olemuse, suuruse ja toimimise põhimõtete kohta. Aastaraamat püüab täita seda lünka, andes esmakordselt tervikliku lühiülevaate Eesti avalikust teenistusest ning avalike teenistujate arvulisest koosseisust ja dünaamikast aastatel 1997-2000.

Aastaraamatu andmeil on mehi ja naisi on ametnike hulgas peaaegu võrdselt, viimastel aastatel on täheldatav meeste osakaalu vähenemine naiste kasuks. Mehed on kõige enam positsioone kaotanud just kõrgematel ametikohtadel, kus nende osakaal on viimase nelja aasta jooksul vähenenud üle 6 %. Eesti ametnik on küllaltki noor, üle poole ametnikkonnast on kuni 40-aastased, peaaegu 80 % ametnikest on nooremad kui 50 aastat. Üle kolmandiku ametnikkonnast moodustavad kõrgharidusega inimesed, kolmandik ametnikke on keskeriharidusega. Ametnike arv on viimasel neljal aastal olnud praktiliselt muutumatu, 2000. aasta alguse seisuga oli avalikus teenistuses 19 600 ametnikku, mis moodustab hinnanguliselt 13 % avalikus sektoris tööl olevatest inimestest.

Aastaraamatu on koostanud Riigikantselei ja Eesti Haldusjuhtimise Instituut , kaastööd tegid Sise- ja Rahandusministeerium. Aastaraamat on vaadeldav läbi Interneti aadressil http://www.riik.ee/riigikantselei/atp/raamat.pdf   

Esitluse avab riigisekretär Aino Lepik, koostajate poolt esinevad Riigikantselei avaliku teenistuse ja personaliosakonna juhataja Viire Rannasoo, Eesti Haldusjuhtimise Instituudi direktor Ülle Purga ning Rahandusministeeriumi riigihalduse osakonna juhataja Taavi Veskimägi.

Lugupeetud ajakirjanikud! Esitlusest osavõtuks palun registreeruda e-posti teel aadressil JaanusR@wp.rk.ee kolmapäeva, 30. augusti kella 16-ks!


Jaanus Rankla,
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832