Riigikantselei Euroopa Liidu asjade direktorina jätkab Klen Jäärats

08.10.2019 | 15:47

Uudis
    • Jaga

Klen Jäärats võitis EL asjade direktori ametikohale korraldatud avaliku konkursi ning jätkab ametikohal.

Jäärats valiti esimest korda EL asjade direktoriks 2014. aastal, mil tema tähtsaim ülesanne oli viia edukalt läbi Eesti EL nõukogu eesistumine. Enne seda oli ta 2010. aastast EL asjade direktori asetäitja. Ta on töötanud Eesti Vabariigi Alalises Esinduses EL juures Brüsselis, algul siseküsimuste atašeena ning hiljem Eesti alaliste esindajate nõunikuna. Varem on ta töötanud siseministeeriumis liitumisläbirääkimiste ja rändepoliitika valdkondades ning kodakondsus- ja migratsiooni ameti pagulaste osakonna juhatajana.

Jäärats on omandanud kõrghariduse Õigusinstituudis ning on läbinud riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse järelkasvuprogrammi Newton. Ta on osalenud Eesti liitumisläbirääkimistel Euroopa Liiduga ja hiljem ka Schengeni alaga ning on olnud vahetult seotud Lissaboni leppeni viinud läbirääkimistega.

Euroopa Liidu EL asjade direktor nõustab ja toetab peaministrit EL asjades ning seisab hea valitsuse EL poliitika suutlikkuse ja terviklikkuse eest. EL asjade direktor juhatab EL koordinatsioonikogu tööd, talle allub riigikantselei EL sekretariaat.

Riigisekretär kuulutas konkursi EL asjade direktori ametikohale välja 21. mail. Tippjuhtide valikukomisjoni läbi viidud avalikule konkursile laekus kokku kümme avaldust, lõppvooru pääses kaks kandidaati.

Avaliku teenistuse tippjuhi teenistustähtaeg on 5 aastat.

Klen Jääratsi kontakt: tel 693 5205, klen.jaarats@riigikantselei.ee