Riigikantselei hangib universaalse eelnõude menetlemise infosüsteemi

29.01.2010 | 12:13

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei hangib uue universaalse infosüsteemi, et lihtsustada valitsusele esitatavate eelnõude ja Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seonduvate dokumentide menetlemist.

Täna kasutatakse riigisiseste õigusaktide kooskõlastamiseks ja Euroopa Liidu dokumentide menetlemiseks mitut erinevat infosüsteemi: e-õigus ministeeriumides ettevalmistatud eelnõude kooskõlastamiseks; e-esitamise portaal Vabariigi Valitsuse istungile materjalide esitamiseks ja Euroopa Liidu dokumentide infosüsteem EL Nõukogu ning Euroopa Komisjoni otsustusprotsessiga seonduvate dokumentide riigisiseseks menetlemiseks. Avalike konsultatsioonide läbiviimiseks kasutatakse lisaks veel osalusveebi osale.ee.

Loodav süsteem väldib dubleerimist ning parandab menetluse haldamist. Väheneb dokumentide ja teabe käsitsi sisestamine ning dokumentide otsing muutub lihtsamaks. Samuti vastab süsteem digitaalarhiivi nõuetele.

Projekti eest vastutab Riigikantselei, kaasatud on kõik ministeeriumid, Riigikogu Kantselei, Eesti Pank, Riigi Infosüsteemide Arenduskeskus ja Rahvusarhiiv.

Infosüsteemi arendamiseks viis Riigikantselei läbi riigihanke, kuhu laekus 4 pakkumust. Edukaks pakkujaks osutus Webmedia AS, kellega sõlmiti leping.

Infosüsteemi loomine maksab 5,74 miljonit krooni ja seda finantseeritakse Euroopa Liidu struktuuritoetuste vahenditest.

Infosüsteem valmib kava kohaselt 2010. aasta lõpuks.

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee