Riigikantselei ja Avatud Eesti Fond alustavad koostööd euroteavituses

15.01.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 15. jaanuaril 2001. a. Riigikantselei ja Avatud Eesti Fond sõlmivad täna kell 15 Stenbocki majas lepingu, mille kohaselt fond kaasab mittetulundusühendused eurodiskussiooni.

Mittetulundusühingute Euroopa Liidu alasteks teavitusprojektideks on tänavu riigieelarves 1,9 miljonit krooni, Avatud Eesti Fond eraldab veel üle 800.000 krooni. Nimetatud summadest poole saavad haridus-, kultuuri –ja teised mittetulundusühendused, Euroopa Liiduga ühinemist pooldavad ja vastustavad organisatsioonid saavad kumbki veerandi. Avatud Eesti Fond korraldab kodanikeühendustele Euroopa Liidu alaste teavitusprojektide konkursse, pakub tuge teavitusprojektide läbiviijatele juhtimis- ja korralduslikes küsimustes ning teostab rahaliste vahendite kasutamise järelevalvet.

“Lepingu eesmärk on mittetulundusühenduste aktiivsem kaasarääkimine ühiskonnaelu olulistel teemadel ning kodanikuühiskonna tekke soodustamine. Selle tulemusel peaks suurenema teadlikkus Euroopa Liidust ning saama hoogu eurodiskussioon,” ütles Riigikantselei Euroopa Liidu infosekretariaadi juhataja Mare Haab. Riigikantselei Euroopa Liidu Infosekretariaat nõustab Avatud Eesti Fondi ja teavitusprojektide läbiviijaid eurointegratsiooniga seotud sisulistes küsimustes.

Teavitusprojektide läbiviijateks võivad olla kõik Eesti Vabariigis registreeritud mittetulundusühingud ja sihtasutused. Teavitusprojektidele raha eraldamise otsustab Riigikantselei Euroopa Liidu infosekretariaadi, Riigikantselei eurointegratsioonibüroo ning Avatud Eesti Fondi esindajatest moodustatud ekspertkomisjon. Otsuse kinnitavad Avatud Eesti Fondi Nõukogu ja Riigikantselei peadirektor. Mullu eraldati riigieelarvest eurodiskussiooni edendamiseks 1,3 miljonit krooni, sellest 1,1 miljonit krooni said haridus-, kultuuri- ja teised mittetulundusühendused ning 200.000 krooni Euroopa Liidu kriitikud.

Riigikantselei ja Avatud Eesti Fondi vahelise lepingu allkirjastavad esmaspäeval, 15. jaanuaril kell 15.00 Stenbocki majas Riigikantselei peadirektor Tiit Laja ja Avatud Eesti Fondi juhataja Mall Hellam.

Lugupeetud ajakirjanikud! Olete oodatud Stenbocki majja lepingu allkirjastamisele ja sellele järgnevale pressikonverentsile algusega kell 15 .00!

Lähemalt: Riigikantselei Euroopa Liidu infosekretariaat: Mare Haab, juhataja, 693 5217, 051 54041, MareH@wp.rk.ee ; Eve Paavel, nõunik 6935219, EveP@wp.rk.ee  

Vaata lisaks: Avatud Eesti Fond: www.oef.org.ee/eesti.html , Riigikantselei Euroopa Liidu infosekretariaat www.elis.ee , Riigikantselei eurointegratsioonibüroo www.eib.ee , Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit www.ngo.ee  

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832