Riigikantselei ja Avatud Eesti Fond toetavad 800 000 krooniga mittetulundusühenduste projekte

01.07.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 1. juulil 2002. a. Riigikantselei ja Avatud Eesti Fond (AEF) toetavad ühiskonkursi raames enam kui 800 000 krooniga 13 mittetulundusühenduse projekti, mille eesmärgiks koolituse, väitluse ja huviürituste kaudu informeerida erinevaid elanikkonna rühmi Euroopa Liidust ka selle poliitikatest.

Toetuse saajad valiti välja 46 organisatsiooni ja 50 projekti hulgast. "Võrreldes esimese vooruga on inimesed paremini informeeritud neid puudutavate valdkondade suundumustest Euroopa Liidus," ütles AEFi juhataja Mall Hellam. "Toetusi küsiti ja jagati väga konkreetsete probleemide aruteluks ja selgitamiseks. Tugevaid projekte oli võrreldes esimese vooruga rohkem ja projektide üldine kvaliteet parem," lisas Keit Kasemets eurointegratsioonibüroost.

Konkursil kandideerinud taotlesid kokku toetust ligi kolme ja poole miljoni krooni ulatuses. Kõige aktiivsemalt võtsid sel aastal konkursist osa kohalikud ja piirkondlikud mittetulundusühendused. Erinevatele ühendustele jagati toetusi 824 542 krooni ulatuses. Toetusi anti teiste seas Tartumaa Põllumeeste Liidule liitumisläbirääkimiste tutvustamiseks, Peipsi Koostöö Keskusele Eesti-Vene piiriregiooni koolide koostööks ning ELi alaste teadmiste suurendamiseks, Puuetega Inimeste Kojale ELi poliitikate ja mõjude tutvustamiseks puuetega inimestele ning Mesinike Liidule oma liikmete ja teiste huviliste teavitamiseks mesinduse võimalustest ja perspektiividest ELis.

Toetuse saajad valis Avatud Eesti Fondi ning Riigikantselei Euroopa Liidu infosekretariaadi ja eurointegratsiooni büroo esindajatest koosnev ekspertkomisjon. Tegu oli selle aasta teise Euroopa Liidu alaste teavitusprojektide konkursiga. Erinevalt varasematest aastatest oli tänavu Euroopa Liidu alasteks teavitusprojektideks võimalik toetust taotleda kahel korral.

Lisainformatsioon:

Kristi Kattai
Avatud Eesti Fond,
tel. 6 313 791
e-mail kristi@oef.org.ee

Gerli Taniloo
Riigikantselei Euroopa Liidu infosekretariaat
tel. 6 935 956
e-mail gerlit@wp.rk.ee