Riigikantselei ja Avatud Eesti Fond valisid välja kodanikeühenduste parimad projektid

31.03.2008 | 15:21

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja 31. märts 2008 Riigikantselei ja Avatud Eesti Fondi ekspertkomisjon on välja valinud 12 kodanikeühenduste projekti, mille elluviimist toetatakse enam kui ühe miljoni krooni ulatuses.

Riigikantselei ja Avatud Eesti Fondi ühise projektikonkursi „Osalev ja kaasav Eesti Euroopa Liidus“ peateemaks oli tänavu kultuuridevaheline dialoog. Konkursile laekus kokku 47 projektitaotlust, millest otsustati rahuldada 12 projekti kogusummas 1 005 110 krooni.

Toetatud projektide seas on septembrikuus toimuv luulefestival Raplas, kus esinevad 25 luuletajat erinevatest riikidest; liikuv noortefestival, mis algab Tallinnas ja lõpeb Lissabonis, ning religiooni ja demokraatia suhteid käsitlev projekt, mis vaatleb erinevate religioonide kooseksisteerimist ühises demokraatlikus kultuuriruumis.

Samuti korraldavad noored mitmetest Euroopa riikidest Lõuna-Järvamaal ühise „fotojahi“, mis leiab hiljem kajastuse erinevates valdades tutvustatavas rändfotonäituses „Eurooplane külades”. Athena kultuurikeskuses näidatakse kultuuride mitmekesisust kajastavat tasuta filmiprogrammi. Euroopa päeval 9. mail hakkab Tallinnas ringi sõitma „kultuuritramm”, mis tutvustab erinevate Euroopa riikide tavasid.

Juba kaheksandat aastat korraldatava konkursi jaoks panustavad Avatud Eesti Fond ja Riigikantselei igal aastal kumbki pool miljonit krooni. Konkursi üldeesmärk on suurendada informeeritust Euroopa Liidust, kaasata inimesi Euroopale oluliste teemade arutellu ning tõsta noorte teadlikkust kultuurilisest mitmekesisusest Euroopas.

Heaks kiidetud projektide täielikku nimekirja vaata siit.

Lisainformatsioon:
Mall Hellam
Avatud Eesti Fondi juhataja
Telefon: 631 3791
mall@oef.org.ee  
www.oef.org.ee  

Villu Känd
Riigikantselei EL teabetalituse juhataja
Telefon: 693 5729
villu.kand@riigikantselei.ee  
www.riigikantselei.ee/euroopa