Riigikantselei ja Keskkonnaministeerium liitusid kestliku arengu koalitsiooniga

04.06.2018 | 16:44

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei ja Keskkonnaministeerium liitusid täna kestliku arengu koalitsiooniga, mis koondab ettevõtjaid, valitsusväliseid organisatsioone ja riigiasutusi, kes soovivad oma tegemistega panustada kestliku arengu eesmärkide täitmisse.

Koalitsioon kestliku arengu heaks on võrgustik, mille eesmärk on tõsta teadlikkust säästva arengu vajalikkusest ja eesmärkidest. Selle algatas Arengukoostöö Ümarlaud, praeguseks on liitunud mitmed riigiasutused, ettevõtted ja vabaühendused, sealhulgas näiteks Statistikaamet, Telia Eesti AS, Tallinna Lennujaam, MTÜ Mondo ja paljud teised.

Hea tahte memorandumile alla kirjutanud riigisekretär Heiki Loot sõnas, et riigikantseleil kui säästva arengu teemade koordinaatoril on hea meel selle koalitsiooniga liituda. „On väga tänuväärne, et selline algatus on tehtud just valitsusväliste organisatsioonide ja ettevõtjate poolt. Kestliku arengu koalitsiooniga on ühinenud väga erinevad osapooled ja seetõttu on ka selle raames tehtav koostöö heas mõttes teistsugune kui see, mida teeme igapäevaselt,“ sõnas riigisekretär.

„Keskkond on majanduse ja sotsiaalsfääri kõrval üks kolmest kestliku arengu alussambast,“ märkis Keskkonnaministeeriumi kantsler Andres Talijärv. „ Iga inimene ja ettevõte saab end üleilmselt kokku lepitud kestliku arengu eesmärkidega seostada. Paljudest lihtsatest väikestest tegudest kujuneb kokkuvõttes suur mõju. Näiteks saab igaüks eelistada mahetooteid ja ökomärgisega puhastusvahendeid, käia poes riidest kotiga, mitte kasutada ühekordseid nõusid, sorteerida prügi ja säästa vett.“

Arengukoostöö Ümarlaua juhi Sigrid Solniku sõnul sai koalitsioon alguse arusaamisest, et kestliku tuleviku saavutamiseks ei ole võimalik edasi minna vanamoodi tegutsedes. "Tõsiselt jätkusuutlik Eesti eeldab muutust mõtte- ja käitumismustrites, seda nii era- ja riigisektoris kui ka vabaühenduste seas. Mul on siiralt hea meel, et riigikantselei ja Keskkonnaministeerium väärtustavad kestlikku arengut ja otsustasid koalitsiooniga liituda. Kui soovime, et Eestis väärtustatakse inimest, loodus oleks hoitud ning majandusest võidaksid kõik, on oluline koostöö. Üksi oma nurgas toimetades ei jõua keegi väga kaugele."

Koalitsioon kestliku arengu heaks

Koalitsiooni kestliku arengu heaks algatas aprillis MTÜ Arengukoostöö Ümarlaud, kes esindab Eesti arengukoostöö ja kestliku arengu teemadega tegelevaid vabaühendusi. Kestliku arengu koalitsiooni eesmärk on sektoritevahelise ja -ülese koostöö arendamine, et tõsta teadlikkust ja panustada Eesti ning maailma kestlikusse arengusse. Samuti annab koalitsioon teadmistepõhist infot, mis lubaks riigil töötada välja paremaid ja targemaid poliitikaid.

Koalitsioonil on plaan avada veebiportaal, mis kaasamisplatvormina tõstab ühiskonna teadlikkust kestlikust arengust ning säästva arengu eesmärkidest. See edastab infot ka kampaaniatest ja koolitustest, koondab Eesti tegijaid ning annab infot, mida eri osapooled saavad ära teha keskkonna hoidmiseks.

Koalitsiooni kuuluvad teiste seas riigikantselei, Keskkonnaministeerium, Statistikaamet, Sustinere, Miltton Nordics, Telia Eesti AS, Tallinna Lennujaam, Biomarket, Arengukoostöö Ümarlaud, Tallinn Music Week, MTÜ Mondo, SEI Tallinn, Cleantech ForEst jt.


Fotod allkirjastamiselt - https://www.dropbox.com/sh/tqmjendqk2b4n1s/AABSVXO8cMwIy40m4mzhQnoXa?dl=0

Taust

2015. aasta septembris võeti ÜRO-s vastu ülemaailmne tegevuskava, mille säästva arengu 17 eesmärki ja 169 alaeesmärki annavad suuna inimeste ja keskkonna kaitseks ning heaolu saavutamiseks. Ülemaailmsed eesmärgid kehtivad kõikidele riikidele ja nende saavutamist jälgitakse.

Lisainfo:
Eili Lepik, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee
Sigrid Solnik, Arengukoostöö Ümarlaua juht, 5234104, sigrid@terveilm.ee
Tiina Reinart, Keskkonnaministeeriumi avalike suhete osakonna juhataja, 626 2917, tiina.reinart@envir.ee