Riigikantselei juhib COVID-19 kriisi läbimise ja väljumise strateegia koostamist

06.04.2020 | 15:09

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei juhtimisel koostatava COVID-19 kriisi läbimise ja väljumise plaani esimese versiooni tutvustus valitsuskomisjonile on planeeritud 14. aprilliks.

Plaani  välja töötav planeerimisgrupp moodustati 27. märtsil ning peab lisaks koostamisele koordineerima ka selle elluviimist ja uuendamist. Strateegia on pidevalt täienev, lähtub kõige uuemast statistikast ning varem rakendatud meetmete mõjust.

Strateegia juurde kuulub ka viiruse levikuga seotud mõjude seiramise ja tegevuste planeerimise juhtimislaud, mis aitab teha teadmispõhiseid otsuseid ning toetab pikaajalisemate strateegiliste valikute tegemist.

Väljumisstrateegial on neli eesmärki. Iga eesmärgi juures tuuakse välja olulisemad operatsiooniliinid:

  1. Tagada inimeste füüsiline ja vaimne tervis: viiruse leviku pidurdamine ja tervishoiusüsteemile mõju leevendamine nii lühi- kui pikaajalises vaates, samuti kriisiaegne ja –järgne elanikkonna vaimse tervise toetamine. Nende eesmärkide täitmisesse panustab ka COVID-19 tõrje teadusnõukoda;
  2. Tagada inimeste toimetulek ja tavaellu naasmine: eriolukorra piirangutest tuleneva mõju vähendamine inimeste igapäevasele hakkamasaamisele. Sealhulgas töötatakse inimeste sissetulekute vähenemise, töötuse ja hariduse küsimustega;
  3. Toetada ettevõtete toimetulekut ja konkurentsivõime kestmist: piirangutest tuleneva mõju vähendamine ettevõtetele ja majanduse konkurentsivõimele;
  4. Tagada riigi toimimine: elutähtsate kaupade varu, teenuste pakkumise ning eriolukorraga kaasnevate piirangute järgimise tagamine ning pingete konfliktideks koondumise ennetamine ühiskonnas.

Planeerimisgruppi juhib riigikantselei strateegiadirektor Henry Kattago, sinna kuuluvad lisaks riigikantselei töötajatele sotsiaalministeeriumi, haridus- ja teadusministeeriumi, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi, siseministeeriumi ja statistikaameti esindajad. Töö käigus küsib  planeerimisgrupp sisendit ja kaasab teisi asjakohaseid ministeeriume, organisatsioone või eraisikuid.

Kava esimene versioon avaldatakse pärast valitsuskomisjonile tutvustamist aprilli keskpaigas.

Lisainfo: https://www.riigikantselei.ee/et/eriolukorrast-valjumise-strateegia