Riigikantselei juhtkond visiidil Ida-Virumaal

22.11.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 22. novembril 2000. a. Riigisekretär Aino Lepik, Riigikantselei peadirektor Tiit Laja ja Riigikantselei infosüsteemide ja asjaajamise osakonna juhataja Marten Kokk viibivad 23. ja 24. novembril 2000 visiidil Ida-Virumaal. Reedel külastatakse Kodanikunädala raames Tartu Ülikooli Narva Kolledžis riigi- ja kohalikku sümboolikat tutvustavat näitust, mis on kokku pandud Riigikantselei sümboolikaosakonna poolt.

Neljapäeval külastatakse Ida-Viru Maavalitsust, kohtutakse maavanem Rein Aidmaga, asemaavanem Agu Värimäe, maasekretär Eduard Easti ning maavalitsuse osakondade juhatajatega. Tutvutakse Eurotoa ja Ida- Virumaa häirekeskusega ning külastatakse Ida-Viru Maa-arhiivi. Pärastlõunal viibitakse Sillamäe Linnavalitsuses ja külastatakse ASi Silmet ning sealset arhiivi.

Reedel kohtutakse Narva linnajuhtidega, külastatakse Narva Linnaarhiivi, Kreenholmi Valduse ASi, Tartu Ülikooli Narva Kolledžit ning ASi Narva Elektrijaamad. Tartu Ülikooli Narva kolledžis avatakse reedel Kodanikunädala raames Riigikantselei sümboolikaosakonna poolt koostatud näitus riigi – ja kohalike omavalitsuste sümboolikast. Kolledž korraldab omalt poolt üliõpilastele heraldika-alaseid loenguid.

Vastavalt oma põhimäärusele korraldab Riigikantselei muu hulgas arhiivindust, avalikkusele suunatud Euroopa Liiduga seonduvat riigisisest teavitustegevust ning riigi ja kohaliku omavalitsuse sümboolikaga seonduvat.

Vaata lisaks: Ida-Viru Maavalitsus http://www.ivmv.ee/ , Tartu Ülikooli Narva Kolledž http://narva.ut.ee , Riigikantselei sümboolikaosakond http://www.rk.ee/symb/ , Kodanikunädal http://www.kodanik.ee/  

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 051 01829