Riigikantselei juurde luuakse ruumiloome ekspertrühm

03.07.2017 | 16:11

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei juurde luuakse ruumiloome ekspertrühm, mille eesmärk on kaardistada riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna kujundamist ja suunamist mõjutavad otsustusprotsessid ning töötada välja  valdkonna arendamiseks vajalikud poliitikaettepanekud.

Ehitatud keskkonna kujunemise protsess kavandamisest kasutamiseni ei ole täna terviklik. See on osaliselt põhjustatud asjaolust, et riigi ruumilise arengu ja elukeskkonna kavandamise eest vastutavad mitmed erinevad asutused, mistõttu ei ole tervikvaadet.

Elukeskkonna senisest teadlikum ja läbimõeldum  arendamine aitab tõsta elukvaliteeti Eestis ja suurendada elanike heaolu. Selle saavutamiseks analüüsib ekspertrühm ja teeb ettepanekud riigi arhitektuuri-, kinnisvara-, maa-, maastiku- ja muinsuskaitsepoliitika ning valdkondlike ruumiotsuste sidususe ning tasakaalustatuse parandamiseks. See hõlmab ka välisvahendite, riiklike investeeringute ja toetusmeetmete kasutamise kavandamist selliselt, et elluviidavad projektid on valdkondade ülese ruumilise arengu põhimõtetega paremini kooskõlas ning tõstavad ruumilise keskkonna ja elukeskkonna kvaliteeti.

Ekspertrühma kuuluvad erinevate ministeeriumide, erialaorganisatsioonide, ülikoolide jt asutuste esindajad ja eksperdid. Ekspertrühma tööd juhib Jaak-Adam Looveer.

Lisainfo: Keit Parts, riigikantselei strateegiabüroo nõunik, keit.parts@riigikantselei.ee, 693 5636