Riigikantselei kuulutab välja juhtimistalentide programmi

15.05.2012 | 07:47

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei kuulutab välja juhtimistalentide programmi, millega tahetakse magistriõpinguid lõpetavate noorte seast leida 5–7 heade juhieeldustega inimest, kes on motiveeritud siduma oma tulevikku riigiteenistusega.

Riigikantseleis tegutseva tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirni sõnul on programmi peamine eesmärk tuua noori ja võimekaid inimesi avalikku teenistusse ning kasvatada neist praegustele tippjuhtidele järelkasvu. „Eesti 1,3-miljonilise rahvaarvu juures on tippjuhi eeldustega inimesi vähe ja riik peab hoolitsema, et tema heaks töötaksid parimad,“ selgitas Limbach-Pirn.

Programm algab käesoleva aasta septembris ning lõpeb 2014. aasta aprillis. Pooleteise aasta jooksul töötavad osalejad erinevates ministeeriumides ja Riigikantseleis ning osalevad mitmetes arendustegevustes. Pärast programmi lõppu peaksid osalejad olema väga hea ettevalmistuse ja mitmekesise kogemusega ning neid ootavad väljakutsed avalikus teenistuses, kogemuse kasvades juhtival kohal.

„Riigid ja organisatsioonid kogu maailmas pingutavad selle nimel, et leida võtmepositsioonidele parimaid kandidaate,“ ütles Limbach-Pirn. „Talendikad juhid on muutunud üheks piiratumaks ressursiks maailmas ja Eesti pole siin erandiks,“ lisas ta.

Peale tänavu esimest korda korraldatava juhtimistalentide programmi kuulutab Riigikantselei sel sügisel juba kolmandat korda välja Newtoni programmi, mis on mõeldud juba praegu avalikus sektoris töötavatele juhieeldustega ametnikele, kellest potentsiaalselt võiks tippjuht saada. Programmis osalenud 48 ametnikust on praeguseks juba tippjuhiks saanud kolm. Samuti kuulutas Riigikantselei paar nädalat tagasi välja ametite peadirektorite asetäitjate arenguprogrammi konkursi.

Kõikidest käivitatud algatustest peab Riigikantselei hinnangul saama tippjuhtide järelkasvu eest hoolitsemise loomulik osa.

Avaliku teenistuse tippjuhte – kantslereid ning ametite ja inspektsioonide peadirektoreid – on Eestis kokku 90. Avaliku teenistuse tippjuhtide arendamisega on Riigikantseleis tegeldud alates 2005. aastast.

Juhtimistalentide programmi raames saab 4. juunini kandideerida seitsmele kohale. Täpsem info konkursi tingimuste kohta on veebilehel http://www.valitsus.ee/riigikantselei/juhtimistalent

Programmi rahastatakse ministeeriumide eelarvetest, Euroopa Liidu struktuurifondidest ja Riigikantselei eelarvest.

Lisainfo: Eve Limbach-Pirn, tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja, Riigikantselei, eve.limbach-pirn@riigikantselei.ee, tel 693 5452

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605, 53 0304 53
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee