Riigikantselei kuulutab välja kandideerimise juhtimistalentide programmi teise lendu

07.04.2015 | 09:13

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei kuulutab välja kandideerimise järjekorras teise avaliku teenistuse juhtimistalentide programmi, mille peamine eesmärk on tuua heade juhieeldustega noori avalikku teenistusse ning kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele.

„Esimese programmi edu on andnud riigikantseleile täieliku kindluse ettevõtmisega jätkata,“ ütles programmi eestvedaja, tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Eve Limbach-Pirn. „Seekord soovime leida juba üheksa magistriõpinguid lõpetavat või lõpetanud noort, kes on motiveeritud siduma oma tuleviku riigiteenistusega.“

Uude juhtimistalentide programmi saab kandideerida 10. maini. Programm algab 2015. aasta septembris ja lõpeb 2017. aasta mais. Vastu võetud kandidaadid asuvad tähtajaliselt tööle ministeeriumidesse ning osalevad väga mitmekülgsetes arendustegevustes. Osalejatele pakuvad individuaalset tuge mentorid, tippjuhid, juhtimistreenerid, arengunõustajad, programmi vilistlased ja tunnustatud koolitajad. Programmi lõppedes on osalejad saanud väga hea ettevalmistuse ja mitmekesise kogemuse, et panna ennast proovile avalikus teenistuses, kogemuse kasvades juhtival kohal.

„Programmi teeb eriliseks võimalus näha avalikku teenistust tippjuhi silmade kõrguselt, sest vastu võetud noored asuvad tööle kantsleri või asekantsleri lähedale,“ ütles Limbach-Pirn. „See on kui arengukiirendi, mis annab hea ettekujutuse avaliku teenistuse toimimisest ning sillutab teed tippjuhiks kasvamise poole,“ lisas ta.

Programmis osaleb kaheksa asutust: haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium, keskkonnaministeerium, põllumajandusministeerium, rahandusministeerium, riigikantselei ja sotsiaalministeerium, kuhu oodatakse kahte osalejat.

2012. aastal välja kuulutatud esimesse programmi kandideeris 146 noort, kellest valiti välja seitse. Pooleteise aasta jooksul töötasid osalejad erinevates ministeeriumides ja riigikantseleis ning osalesid mitmes arendustegevuses. Kuus programmis osalejat jätkavad tööd avalikus teenistuses.

Eesti avalikus teenistuses on 96 tippjuhti: ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, Häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar ning Kaitseväe juhataja.

Avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise ja arendamisega on riigikantseleis tegeldud alates 2005. aastast, järelkasvu kasvatamisega alates 2008. aastast.

Programmi rahastatakse ministeeriumide ja riigikantselei eelarvest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Lisainfo veebilehelt riigikantselei.ee/juhtimistalent.

Lisainfo: Eve Limbach-Pirn, tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja, tel 693 5452, eve.limbach-pirn@riigikantselei.ee