Riigikantselei kuulutab välja kolmanda juhtimistalentide programmi

10.04.2018 | 10:56

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei kuulutab välja kandideerimise kolmandasse avaliku teenistuse juhtimistalentide programmi, mille eesmärk on tuua heade juhieeldustega noori avalikku teenistusse ning kasvatada neist võimekat järelkasvu Eesti avaliku teenistuse tippjuhtidele.

„Kaks esimest programmi on olnud nii edukad, et me ei ole hetkekski kahelnud, kas korraldada ka kolmas,“ ütles programmi käivitaja, tippjuhtide kompetentsikeskuse juht Eve Limbach-Pirn. „Seekord soovime leida kümme magistriõpinguid lõpetavat või lõpetanud noort, kes on motiveeritud siduma oma tuleviku riigiteenistusega.“

Uude juhtimistalentide programmi saab kandideerida 10. maini. Programm algab 2018. aasta septembris ja lõpeb 2020. aasta veeburaris. Osalejad asuvad tähtajaliselt tööle ministeeriumides ja ametites ning nad saavad väga mitmekülgseid arendustegevusi.

Osalejatele pakutakse tippjuhtidest mentorite, juhtimistreenerite, arengunõustajate, programmi vilistlaste ja tunnustatud koolitajate poolt ka individuaalset tuge. Programmi lõppedes on nad saanud väga hea ettevalmistuse ja mitmekesise kogemuse, et panna ennast proovile avalikus teenistuses, kogemuse kasvades juhtival kohal.

„Meie eesmärk on anda osalejatele võimalikud head teadmised ja mitmekülgsed kogemused tööst avalikus teenistuses, et neist kasvaks ühtseid väärtusi kandev ja kompetentne järelkasv avaliku teenistuse tippjuhtidele,“ rääkis Limbach-Pirn. „Me ei garanteeri neile programmi lõppedes kindlat töökohta, kuid nad on saanud hindamatu kogemuse ja kontaktid ning loodetavasti valmisoleku jätkata oma karjääri avalikus teenistuses liikudes samm-sammult lähemale tippjuhiks kasvamise poole.“

Programmis osaleb üheksa asutust: haridus- ja teadusministeerium, justiitsministeerium, maaeluministeerium, siseministeerium, sotsiaalministeerium, maksu- ja tolliamet, päästeamet, statistikaamet ja terviseamet.

2012. aastal välja kuulutatud esimesse programmi kandideeris 146 noort, kellest valiti välja seitse. Viis programmis osalejat jätkavad tööd avalikus sektoris. Teise programmi, mis kestis 2015. aasta septembrist 2017. aasta maini kandideeris 145 noort, kelle seast valiti välja kaheksa. Nendest omakorda kuus  jätkab tööd avalikus sektoris.

Eesti avalikus teenistuses on 98 tippjuhti: ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, Häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar, kaitseväe juhataja ning riigi peaprokurör.

Avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise ja arendamisega on riigikantseleis tegeldud alates 2005. aastast, järelkasvu kasvatamisega alates 2008. aastast.
Programmi rahastatakse asutuste ja riigikantselei eelarvest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest.

Lisainfo veebilehelt riigikantselei.ee/juhtimistalent

Lisainfo: Eve Limbach-Pirn, tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja, tel 693 5452, eve.limbach-pirn@riigikantselei.ee