Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide tegevuse uurijatele

20.02.2012 | 12:25

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei koostöös Rahvusarhiiviga kuulutab vabariigi aastapäeva puhul välja stipendiumikonkursi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“. Võidupühaks, 23. juuniks antakse välja 15 000 euro suurune stipendium Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimiseks.

„Eesti autoritelt ei ole meie riigijuhtide kohta palju uurimustöid avaldatud. Loodan, et stipendium aitab seda tühimikku täita ja meie riigijuhte väärikalt meeles pidada, “ ütles riigisekretär Heiki Loot.

Stipendiumikonkursi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“ raames antakse 23. juuniks 2012 välja üks 15 000 euro suurune stipendium. Stipendiumi eesmärk on toetada eestikeelset uurimistööd Eesti riigivanematest ja peaministritest aastatel 1918–1940/1944. Stipendiumi saab taotleda Friedrich Akeli, Ado Birki, Kaarel Einbundi (Eenpalu), Jüri Jaaksoni, Juhan Kuke, Ants Piibu, Konstantin Pätsi, Otto Strandmani, Jaan Teemanti, Otto Tiefi, Jaan Tõnissoni ja Jüri Uluotsa elu ja tegevuse uurimiseks. Riigivanem August Rei tegevuse uurimiseks anti stipendium välja 2008. aastal.

Stipendiumi võivad taotleda kõik ajalooalase teadusliku uurimistöö kogemust omavad isikud. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Riigikantseleile 1. maiks 2012 esitada avaldus, elulookirjeldus isiku- ja kontaktandmetega, seniste uurimuste ja publikatsioonide nimekiri ning lühike põhjendus koos uurimistöö ideekavandi, kasutatavate allikate ülevaate ja töö valmimise ajakavaga.

Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks ja stipendiumisaajate otsustamiseks moodustab riigiarhivaar teadusekspertidest koosneva stipendiumikomisjoni. Stipendiumikomisjoni heakskiidu saanud käsikirjad avaldatakse Eesti riigimeeste elulugude sarjas, mille on asutanud Rahvusarhiiv.

Riigikantselei asutas stipendiumi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“ 2007. aastal. 2008. aastal anti professor Jüri Antile stipendium August Rei tegevuse uurimiseks, kelle kohta valminud tööd esitletakse tänavu 23. juuniks koos uue stipendiaadi väljakuulutamisega.

Stipendiumikonkursi statuut: http://www.valitsus.ee/riigikantselei/stipendium

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiims@riigikantselei.ee