Riigikantselei kuulutab välja stipendiumikonkursi Eesti riigijuhtide tegevuse uurijatele

23.04.2014 | 09:33

Uudis
    • Jaga
Riigikantselei koostöös Rahvusarhiiviga kuulutab välja stipendiumikonkursi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“. Võidupühaks, 23. juuniks antakse välja 20 000 euro suurune stipendium Eesti riigijuhtide elu ja tegevuse uurimiseks. Stipendiumi eesmärk on toetada eestikeelset uurimistööd Eesti riigivanematest ja peaministritest aastatel 1918–1940/1944. Stipendiumi saab taotleda Friedrich Akeli, Ado Birki, Kaarel Einbundi (Eenpalu), Jüri Jaaksoni, Juhan Kuke, Ants Piibu, Otto Strandmani, Jaan Teemanti ja Jüri Uluotsa elu ja tegevuse uurimiseks. Stipendiumi võivad taotleda kõik ajalooalase teadusliku uurimistöö kogemust omavad isikud. Stipendiumi taotlemiseks tuleb Rahvusarhiivile 4. juuniks 2014 esitada avaldus, elulookirjeldus isiku- ja kontaktandmetega, seniste uurimuste ja publikatsioonide nimekiri ning lühike põhjendus koos uurimistöö ideekavandi, kasutatavate allikate ülevaate ja töö valmimise ajakavaga. Stipendiumitaotluste läbivaatamiseks ja stipendiumisaajate otsustamiseks moodustab riigiarhivaar teadusekspertidest koosneva stipendiumikomisjoni. Stipendiumi saaja kuulutab riigikantselei välja 23. juuniks. Riigikantselei asutas stipendiumi „Eesti riigijuhid 1918–1940/1944“ 2007. aastal. Stipendiumikomisjoni heakskiidu saanud käsikirjad avaldatakse Eesti riigimeeste elulugude sarjas, mille on asutanud Rahvusarhiiv. 2008. aastal anti stipendium professor Jüri Antile August Rei tegevuse uurimiseks, kelle kohta valminud monograafiat "August Rei - Eesti riigimees, poliitik, diplomaat" esitleti 2012. aastal. 2012. aastal pälvis stipendiumi Indrek Paavle Otto Tiefi akadeemilise biograafia koostamiseks. Raamat on kavas avaldada käesoleva aasta sügisel, kui möödub 70 aastat Tiefi valitsuse moodustamisest. 2013. aastal anti välja kaks stipendiumi: Krista Arule Jaan Tõnissoni ning Toomas Karjahärmile ja Ago Pajurile Konstantin Pätsi akadeemiliste biograafiate koostamiseks. Tööd valmivad 2018. aastaks, kui Eesti Vabariik saab 100 aastaseks.
 Stipendiumikonkursi statuut: http://www.riigikantselei.ee/et/stipendium-eesti-riigijuhid-1918-19401944

Kristiina Tiimus

kommunikatsioonijuht