Riigikantselei kuulutab välja strateegiadirektori avaliku konkursi

23.05.2012 | 12:15

Uudis
    • Jaga

Seoses Keit Kasemetsa töölesiirdumisega OECD-sse kuulutab Riigikantselei välja avaliku konkursi strateegiadirektori ametikohale.

Strateegiadirektor juhib strateegiabüroo tööd, vastutab valitsuse tegevusplaanide koostamise ning valitsuse eesmärkide ja oluliste tegevuste elluviimise koordineerimise eest, tegeleb konkurentsivõime kasvuplaanide väljatöötamise ja neid toetavate konkreetsete algatuste käivitamise ja eestvedamisega, suunab riigivalitsemise arendamist ning nõustab valitsust ja peaministrit.

Keit Kasemets asub OECD-s tööle riigivalitsemise ja regionaalarengu direktoraadis SIGMA programmi juures. SIGMA (Support for Improvement in Governance and Management) nõustab Euroopa Liidu kandidaat- ja naabruspoliitika riike riigivalitsemise küsimustes.

Strateegiadirektori ametikohale saab kandideerida 18. juunini. Riigikantselei juures tegutseva kõrgemate riigiametnike konkursi- ja atesteerimiskomisjoni esimene koosolek toimub 27. juunil. Konkursikuulutuse leiab Riigikantselei kodulehelt.

Lisainfo: Keit Kasemets, 693 5623, keit.kasemets@riigikantselei.ee

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee