Riigikantselei kuulutas välja konkursi "Riigiasutuste koostööprojekt 2003"

30.06.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas, Stenbocki majas 30. juunil 2003. a.   Eesmärgiga aidata kaasa riigiasutuste vahelise koostöö ja horisontaalse koordinatsiooni tõhustamisele, väärtustada informatsiooni liikumist ja kogemuste vahetust ning asutusevahelist koostööd kuulutas Riigikantselei välja konkursi "Riigiasutuste koostööprojekt 2003".   Konkursile on oodatud kõik koostööprojektid, milles osales vähemalt kaks riigiasutust ning mis viidi läbi või millega alustati alates 2002. aasta septembrist. Projekti võivad olla kaasatud ka kohaliku omavalitsuse asutused ning era- ja kolmanda sektori organisatsioonid. Projekti võib konkursile esitada projektis osalenud riigiasutus.  

Ettepanekuid konkursil osalemiseks koos projekti lühikirjeldusega ootame kuni 29. augustini 2003 nii elektroonilisel kujul (e-post: viire.rannasoo@riigikantselei.ee) kui paberkandjal aadressil Stenbocki maja, Rahukohtu 3, 15161 TALLINN. Täiendavat informatsiooni ja konkursil osalemise vormi saab Riigikantselei koduleheküljelt aadressil: http://www.riigikantselei.ee/index.html?id=1461 ning avaliku teenistuse ja personaliosakonnast telefonil 693 5820.

 

Projektide hindamiseks moodustab riigisekretär erinevate riigiasutuste, era- ja kolmanda sektori ning ajakirjanduse esindajatest koosneva komisjoni. Võitjad tehakse teatavaks 18.-19. septembril 2003 Tartus toimuval riigiametnike foorumil.

 

Lugupidamisega,

Marko Ringo

Riigikantselei pressinõunik

Tel 693 5728