Riigikantselei, Majandusministeerium ja Justiitsministeerium alustavad eelnõude digitaalset kooskõlastamist

27.10.2000 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 27. oktoobril 2000. a. Täna, 27. oktoobril kell 15 sõlmivad Riigikantselei, Majandusministeerium ja Justiitsministeerium kokkuleppe õigusaktide digitaalse kooskõlastamise pilootprojekti käivitamiseks.

Riigikantselei, Majandusministeerium ja Justiitsministeerium töötavad projekti raames välja õigusaktide eelnõude digitaalse kooskõlastamise süsteemi. Eesmärk on rakendada Justiitsministeeriumi, Majandusministeeriumi ja Riigikantselei vahel õigusaktide eelnõude digitaalne kooskõlastamine ning välja töötada sellega kaasneva õigusliku regulatsiooni muudatusettepanekud. Projekti finantseerib Riigikantselei, Justiitsministeerium teostab projekti juhtimist ja läbiviimise korraldamist.

Kokkuleppele kirjutavad all riigisekretär Aino Lepik, Justiitsministeeriumi kantsler Mihkel Oviir ja Majandusministeeriumi kantsler Marika Priske . Allakirjutamine toimub Stenbocki majas.

Riigikantselei poolt algatatud valitsusasutuste dokumendihalduse programmi eesmärgiks on keskkonna loomine digitaalse asjaajamise kasutuselevõtuks asutuste vahel. Üheks prioriteetseks tegevusvaldkonnaks on programmi raames kujundada õigusaktide menetlemise digitaalne infosüsteem. Õigusaktide digitaalse menetlemise korraldamiseks on loodud digitaalne Riigi Teataja, õigusaktide register ning Vabariigi Valitsuse istungite infosüsteem, asutused loovad õigusaktide eelnõude tekste arvutites. Tervikliku menetlemissüsteemi loomiseks on tarvilik välja töötada süsteem õigusaktide eelnõude digitaalseks kooskõlastamiseks asutuste vahel.

Projekti käigus luuakse olemasolevate süsteemide sidumise teel infosüsteem, kus on kättesaadavad kooskõlastamiseks saadetud eelnõud ning nende menetlemise vältel tekkinud informatsioon (info tööplaani, eelnõu väljatöötamise töörühma, kooskõlastamise tähtaegade, kooskõlastajate ja kooskõlastuste kohta). Loodav süsteem seob eelnõude menetlemise erinevate institutsioonide poolt ühtseks tervikuks. Paralleelselt kooskõlastamissüsteemi loomisega töötatakse välja võimalikud muudatusettepanekud valdkonna töökorralduses.

Terviksüsteemi rakendamisele eelneb pilootrakenduse testimine ning selle põhjal tingimuste määramine ühtsele süsteemile üleminekuks.

Lähemalt: Ülle Laur, Riigikantselei infosüsteemide ja asjaajamise osakonna juhataja asetäija, ylle.laur@rk.ee tel 693 5844, www.riik.ee/dh/   

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressiesindaja
Tel 693 5832