Riigikantselei ootab tagasisidet uuele kaasamise heale tavale

23.11.2011 | 10:15

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei avas eelnõude infosüsteemis uuendatud „Kaasamise hea tava“ avaliku konsultatsiooni, millele oodatakse nelja nädala jooksul tagasisidet. Kaasamise hea tava annab valitsusasutustele juhised huvirühmade kaasamiseks.

Uuendatud kaasamise hea tava eesmärk on suurendada otsuste tegemise läbipaistvust ning parandada otsuste kvaliteeti. Hea tava annab seni kehtinud korraga võrreldes selgemad juhised kaasamise planeerimise ja korraldamise kohta ning ühtlustab seeläbi ka valitsusasutuste otsuste tegemise praktikat.

Riigikantselei strateegiadirektori Keit Kasemetsa sõnul soovitakse valitsusasutuste kaasamise praktikat oluliselt muuta ning selleks ootab Riigikantselei aktiivset koostööd ka kodanikuühendustelt. „Kodanikuühenduste esindusorganisatsioonid peaksid võtma rohkem vastutust kaasamise korraldamise ja eriti hea tava rakendamise seiramise suhtes. Head ja läbi kaalutud otsused saavad sündida vaid valitsusasutuste ja valitsusväliste partnerite koostöös,“ ütles Kasemets.

Üks suurematest põhimõttelistest muudatustest on kohustus juba otsuste eelnõude väljatöötamise etapis viia läbi avalik konsultatsioon, mis annab vabaühendustele ja kodanikele aruteludes sisuliseks osalemiseks rohkem võimalusi.

Ennekõike keskendub tava paremate osalusvõimaluste loomisele suurema mõjuga otsuste ettevalmistamisel. Põhjalikud avalikud arutelud on eriti olulised otsuste puhul, millel on oluline mõju paljudele huvirühmadele või mis mõjutavad olulist osa ühiskonnast ja riigi arengust. Olulisuse kriteeriumi alused esitatakse Vabariigi Valitsuse reglemendi alusel välja töötatavas „Mõjude hindamise metoodikas“, mille Riigikantselei esitab valitsusele plaanide kohaselt veel käesoleva aasta lõpuks.

Uue kaasamise hea tava väljatöötamine tuleneb valitsuse tegevusprogrammist, kuid on ennekõike seotud vajadusega sisuliste muutuste järele vabaühenduste kaasamise korraldamisel. Praegu kehtiva, 2005. aastast kasutusel oleva kaasamise hea tava peamised probleemid on seotud valitsusasutuste erineva praktikaga ning sellega, et poliitika kujundamise protsesside kohta käiv info on partnerite jaoks sageli puudulik või raskesti leitav ning kaasamiseks ette nähtud aeg tihti liiga lühike.

Uuendatud hea tava on välja töötatud koostöös vabaühenduste esindajate ja ministeeriumides kaasamise eest vastutavate ametnikega.

Eelnõuga saab tutvuda eelnõude infosüsteemi (http://eelnoud.valitsus.ee) avalike konsultatsioonide rubriigis ning on ettepanekuteks avatud 21. detsembrini, misjärel vaadatakse laekunud ettepanekud Riigikantselei juhtimisel üle ning esitatakse need koos parandatud eelnõuga Vabariigi Valitsusele.

Täpsem info: Juhani Lemmik, Riigikantselei strateegiabüroo nõunik, tel 693 5627.