Riigikantselei peadirektori kohuseid hakkab täitma Marten Kokk

03.07.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 3. juulil 2001. a.Riigikantselei peadirektori kohuseid hakkab täitma Marten Kokk.  Riigisekretär Aino Lepiku käskkirja kohaselt on Marten Kokk alates 27. augustist 2001 Riigikantselei peadirektori kohusetäitja.

Marten Kokk (28) on hariduselt jurist. Ta on ennast erialaselt täiendanud Birminghami Ülikoolis ja teinud koostööd Rootsi Välispoliitika Instituudile kriisireguleerimise valdkonnas. Aastatel 1994 – 1999 töötas Marten Kokk Välisministeeriumis erinevatel ametikohtadel, viimati inimõiguste büroo direktorina. Marten Kokk on olnud ka mitmete Euroopa Nõukogu ekspertide komiteede liige aastatel 1995 - 1999 ning osalenud rahvusvaheliste konventsioonide ja nende lisaprotokollide väljatöötamisel. Alates 1999. aasta septembrist töötab Marten Kokk Riigikantseleis, kus on olnud infosüsteemide ja asjaajamise osakonna juhataja ja riigisekretäri nõuniku ametikohtadel.

Riigikantselei senine peadirektor Tiit Laja asub alates 27. augustist tööle Eesti Tööandjate ja Tööstustuse Keskliidu tegevdirektori ametikohale.


Vastavalt Riigikantselei põhimäärusele juhib Riigikantselei peadirektor Riigikantselei struktuuriüksusi nende juhtide kaudu, korraldab Riigikantselei asjaajamist ja koordineerib Riigikantselei hallatavate riigiasutuste tegevust, korraldab Riigikantselei aastaeelarve eelnõu kohta käivate ettepanekute ettevalmistamist ning jälgib eelarve täitmist, nimetab ametisse ja vabastab ametist Riigikantselei koosseisu kuuluvad ametnikud, välja arvatud need, kelle nimetab ametisse ja vabastab ametist riigisekretär, teostab riigihankeid riigisekretärilt saadud volituste piires ning täidab muid riigisekretäri poolt antud ülesandeid. Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832