Riigikantselei tegi aasta teo

19.12.2002 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 19. detsembril 2002. a. Riigikantselei ja Riigikantselei haldusala 2002. aasta tegudeks valiti Tartu rahulepingu Eestisse toimetamine koostöös Balti Arhiivi ja Rahvusarhiiviga, Riigikantselei haldushoone valmimine Tallinnas, Rahukohtu tänav 1, elektroonilise Riigi Teataja käivitamine ja Riigiarhiivi arhiivihoone valmimine Tallinnas, Madara tänav 24.

21. juunil anti Stenbocki majas Rahvusarhiivile üle Eesti riiklusele olulised dokumendid aastatest 1918 – 1939. Üleantud dokumentide seas oli Tartu rahuleping koos kaartidega, Eesti Delegatsiooni Kopenhaagenis protokolliraamat aastast 1918, Eesti-Läti vastastikuse abistamise leping, Eesti-Läti piirileping, mittekallaletungi leping Eesti ja NSV Liidu vahel ning vastastikuse abistamise pakt Eesti Vabariigi ja NSV Liidu vahel. Dokumendid, mida seni hoiti Rootsi Riigiarhiivis, jõudsid kodumaale mais. Peale dokumentide läbitöötamist ajaloolaste ning arhivaaride poolt avas Rahvusarhiiv sügisel näituse, kus ajaloolisi dokumente esitleti laiemale üldsusele.

2002. aasta jaanuaris lõppes Tallinnas, Rahukohtu tänav 1 asuva Riigikantselei haldushoone renoveerimine. Riigihangete tulemusena projekteeris renoveerimistööd OÜ Frantsiskus, ehituse peatöövõtja oli AS Restor. Haldushoones asuvad rahvastiku- ja regionaalministri bürood, avaliku halduse büroo, majandusosakond, raamatupidamise osakond, avaliku teenistuse ja personaliosakond ning sümboolikaosakond. Ruutmeetreid on Rahukohtu 1 hoones 1938. Ehituse lõppmaksumus oli 19 miljonit krooni.

1. juunist käivitus elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi. Interneti vahendusel kõigile tasuta kasutatav infosüsteem on riigi põhiregister. Andmekogus olevad õigusaktid omavad erinevalt senisest võrdset juriidilist jõudu Riigi Teataja paberversioonis avaldatutega. Kättesaadavad on seaduste, Vabariigi Valitsuse määruste ning ministrite määruste terviktekstid – tekstid, milledesse on lisatud õigusaktidesse pärast nende algkujul vastuvõtmist tehtud muudatused. Elektroonilise Riigi Teataja infosüsteemi rajas riigihanke tulemusena AS WebMedia, riigihanke volitatud töötleja leidmiseks võitis AS Andmevara.

17. mail avati Riigiarhiivi uus arhiivihoone Tallinnas, Madara tänav 24, millega Riigiarhiiv sai juurde 1630 ruutmeetrit hoidlapinda. Tänapäeva nõuetele vastavas arhiivihoones on uurijatele ja teistele huvilistele kasutada 38-kohaline uurimissaal. Hoone projekteeris EMP A&I, ehitustööd teostas AS Remet. Arhiivihoone ehitus läks maksma 26,5 miljonit krooni.

Kokku kandideeris aasta teo nimetusele kaksteist sündmust, Riigikantselei koduleheküljel toimunud hääletusel osales 420 inimest.


Lugupidamisega,

Jaanus Rankla
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832