Riigikantselei toetab ametnike koolitamist

03.05.2005 | 13:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
3. mai 2005

Riigikantselei alustab riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutuste koolitusprojektide toetamist Euroopa Sotsiaalfondist. Riigi- ja kohaliku omavalitsuse asutused ning kohaliku omavalitsuse üksuste liidud saavad toetust taotleda avatud projektikonkursil.

Esimeses taotlusvoorus saab projekte esitada 9. maist 6. juunini. Riigikantselei ootab toetustaotlusi avalike teenistujate juhtimisalaseks koolitamiseks Eestis ning juhtimise ja avaliku halduse arendamise alaste teadmiste ja oskuste omandamiseks välisriigis, soovitavalt Euroopa Liidu liikmesriigis või Euroopa Liidu haldusasutuse juures. Toetust saab taotleda kuni 75 protsendi ulatuses projekti kuludest.

Eesti riikliku arengukava meetme “Haldussuutlikkuse tõstmine” eesmärk on avalike teenistujate teadmiste ning oskuste arendamine riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametisutuste haldussuutlikkuse edendamiseks. Aastatel 2004-2006 rahastab Euroopa Sotsiaalfond avalikele teenistujatele suunatud koolitusi 29,1 miljoni krooniga, millele lisandub Eesti avaliku sektori kaasfinantseering 25% ulatuses.

Lisateavet toetuse kohta saab internetist aadressil www.riigikantselei.ee/haldusmeede

Lisainformatsioon:
Airi Alakivi
Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna juhataja
Tel. 693 5453

Triin Press
Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna struktuuritoetuse talituse juhataja
Tel. 693 5467
haldusmeede@riigikantselei.ee