Riigikantselei uuendab konkurentsivõime kava "Eesti 2020"

20.03.2013 | 10:47

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei on esitanud avalikuks konsultatsiooniks uuendatud konkurentsivõime kava "Eesti 2020" ja selle tegevuskava aastateks 2011-2015.

Kava kaks keskset eesmärki on Eesti tootlikkuse ja tööhõive tõstmine. Lähiaastate keskne fookus on hariduse ja tööhõive valdkonnal, rõhuasetus on pikaajaliste ja noorte töötute integreerimisel tööturule ning oskuste arendamine.

Uuendamise käigus võetakse arvesse viimast statistikat ning poliitikamuudatuste ja uute tegevuste kavandamiseks toimunud ministeeriumitevahelistes aruteludes ning peaministri ja ministrite kohtumistel täpsustunud väljakutseid.

Samuti täiendatakse "Eesti 2020" meetmete elluviimise tegevuskava aastateks 2011-2015, võttes arvesse juba tegevusplaani alusel konkurentsivõime tõstmiseks astutud samme ning täiendades plaani uute asjakohaste tegevustega. Tegevuskavas sisalduvate meetmete uuendamine toimub kooskõlas valitsuse tegevusprogrammi ja riigi eelarvestrateegiaga. Tegevuskava on oluliseks sisendiks Euroopa Liidu vahendite planeerimise protsessile.

Partneritele tutvustati kava ja selle uuendamise põhimõtteid 13. märtsil koostöös Euroopa Komisjoni esindusega Eestis. Kava uuendamise käigus kogutud tagasiside arutelu toimub aprilli teisel nädalal.

"Eesti 2020" uuendamist ja elluviimist koordineerib riigisekretäri moodustatud ministeeriumidevaheline konkurentsivõime töörühm. Lisaks töörühmale kaasatakse kava koostamisesse kõik olulised partnerid ja kaasamisveebi kaudu ka laiem huviliste ring.

Avalik konsultatsioon toimub eelnõude infosüsteemi kaudu ning seisukohti ning ettepanekuid oodatakse 1. aprilliks 2013.

Konkurentsivõime kava "Eesti 2020" kiideti heaks 2011. aasta aprilli lõpus ning selles on konkurentsivõime tõstmiseks püstitatud eesmärgid 2015. ja 2020. aastaks. Lisaks sisaldab kava peamisi konkurentsivõime tõstmiseks vajalikke tegevusi. Kava uuendatakse igal aastal.

Lisainfo: Oliver Väärtnõu, Riigikantselei strateegiadirektor, 693 5623

Kristiina Tiimus
Riigikantselei
693 5605
kristiina.tiimus@riigikantselei.ee