Riigikantselei uus strateegiadirektor on Henry Kattago

06.04.2017 | 13:58

Uudis
    • Jaga

Riigikantselei strateegiadirektori ametikohal alustab uuest nädalast senine direktori asetäitja Henry Kattago.

Henry Kattago on töötanud riigikantselei strateegiadirektori asetäitjana 2015. aasta sügisest. Ta on vastutanud valitsuse tegevusprogrammi ja konkurentsivõime kava koostamise ja elluviimise eest, juhtinud Eesti osalemist Euroopa poolaasta majanduskoordinatsiooni protsessis, koordineerinud rakke- ja ekspertrühmade ning Teadus- ja Arendusnõukogu tööd, samuti Eesti osalemist avatud valitsemise partnerluses ning Euroopa Komisjoni ja liikmesriikide investeeringute rakkerühmas. Kattago on täitnud ajutiselt ka strateegiadirektori ülesandeid.

Varem töötas Kattago viis aastat strateegiabüroo nõunikuna vastutades majanduse ja konkurentsivõime  valdkondade eest ning on enne seda juhtinud majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ettevõtluse talitust ning töötanud juhtivatel ametikohtadel erasektoris.

Kattagol on magistrikraad EBSi rahvusvahelise ärijuhtimise erialal ning ta on lõpetanud ka avaliku halduse eriala.
Ta on mitmete nõukogude ja komisjonide liige ning Eesti esindaja rahvusvahelistes töögruppides.

Strateegiadirektori ülesanne on riigi strateegilise arengu toetamine, valitsuse eesmärkide elluviimise koordineerimine, konkurentsivõime kasvuplaanide väljatöötamine ja neid toetavate algatuste käivitamine ja eestvedamine. Ta koordineerib hea riigivalitsemise ja haldusvõimekuse arendamist ning nõustab valitsust ja peaministrit. Strateegiadirektor juhib ka riigikantselei strateegiabüroo tööd.

Riigisekretär kuulutas konkursi strateegiadirektori ametikohale välja käesoleva aasta 31. jaanuaril. Tippjuhtide valikukomisjoni läbi viidud avalikule konkursile laekus kokku  seitse avaldust.

Foto: https://www.riigikantselei.ee/owncloud/index.php/s/Id9nGSI4uipphse

Henry Kattago, 693 5629, henry.kattago@riigikantselei.ee