Riigisekretär avas esimese avaliku teenistuse tippjuhtide konverentsi

15.10.2010 | 13:47

Uudis
    • Jaga

Täna toimub Eesti esimene avaliku teenistuse tippjuhtide konverents „Vähemaga paremini“. Konverentsi eesmärgiks on arendada avaliku teenistuse tippjuhtide koostööd ning kujundada ühiseid väärtusi ja hoiakuid.

Riigisekretär Heiki Loot ütles konverentsi avamisel, et tippjuhtide suutlikkusest juhtida efektiivselt oma organisatsioone ja poliitikavaldkondi sõltub valitsuse edukus ning nende usaldusväärsusest ja pühendumusest paljuski kogu avaliku teenistuse maine.

„Ühtse identiteedi ja väärtuste kujundamine tippjuhtide seas aitab parandada koostööd valitsusasutuste vahel ja kogu avalikus teenistuses. Äärmiselt detsentraliseeritud valitsemiskorralduse juures, mida võimendab veelgi koalitsioonivalitsuste süsteem, on see üks väheseid avalikku teenistust liitvaid elemente,“ lisas Loot.

Loodi sõnul on Eestis kujunemas olukord, kus ressursse on varasemaga võrreldes vähem, kuid ootused riigile ja nõudmised avalikule teenistusele hakkavad peagi tõenäoliselt kasvama.

„See nõuab tippametnikelt mõtteviisi muutmist. Oleme harjunud tegema midagi uut või senisest teisiti siis, kui selleks anti raha juurde. Järgnevatel aastatel tegevuskulude kasvu aga paistmas ei ole. Lahenduste allikaks on struktuursed, valitsemiskorraldust sügavamalt puudutavad muutused,“ ütles Loot. „Mida ja kuidas neid ette võtta – selleks oleme küsinud nõu OECD-lt, kelle analüüside kvaliteet ja reputatsioon on väga kõrged.“

OECD esmastele tähelepanekutele toetudes peaks meie valitsemiskorralduse muudatuste võtmesõna olema paindlikkus. Paindlikkus nii uutele väljakutsetele vastamisel ning prioriteetide elluviimisel kui ka struktuurides ja ressursside paigutamises. „Selleks tuleb ületada, mõnel juhul isegi lõhkuda, ametkondlikud, asutuste ja valitsemisalade vahelised barjäärid,“ ütles Loot.

Loodi sõnul on talle OECD esmastest tähelepanekutest silma jäänud ka avaliku teenistuse, eriti aga tippametnike mobiilsuse küsimus. „Arvan, et meil tasuks tõsiselt kaaluda avaliku teenistuse tippjuhtide rotatsioonisüsteemi sisseviimist. Korrapärane ametikohtade vahetamine aitab vältida tardumust ja hoida ametikandjad erksana, avardab perspektiivi ja hoiab silme ees valitsuse kui terviku vaadet,“ ütles Loot. „See oleks tõsine sisuline muutus, mida avaliku teenistuse seaduse ettevalmistamisel tuleks arvestada.“

Konverentsil teeb pöördumise ka peaminister Andrus Ansip, Kanada tippametnik Heather Backhouse esineb ettekandega avalikest teenustest ja nende kättesaadavusest ning Soome Rahandusministeeriumi riigihalduse asekantsler Juhani Turunen räägib Soome suurimatest väljakutsetest valitsussektori arendamisel.

Pärastlõunal toimuvad ettekanded ning arutelu OECD käimasoleva analüüsi „Paremad avalikud teenused – Eesti valitsemissektori tugevad ja nõrgad küljed“ teemal. Analüüs valmib lõplikult 2011. aasta jaanuaris.

Eesti avaliku teenistuse tippjuhtide konverents toimub esimest korda. Konverentsil osalevad ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid ning ametite ja inspektsioonide peadirektorid.

Konverentsi korralduse ja sisulise ülesehituse eest vastutab Riigikantselei. Konverentsi rahastatakse Euroopa Liidu struktuurifondidest ja Riigikantselei eelarvest. 

Ajakirjanike küsimustele vastavad pärast konverentsi, alates kl 17.30 kohapeal ja telefonitsi riigisekretär Heiki Loot, Riigikantselei strateegiadirektor ja konverentsi moderaator Keit Kasemets, OECD ekspert Edwin Lau ning Juhani Turunen Soome Rahandusministeeriumist.

 

Kristiina Tiimus

Riigikantselei

tel 53 0304 53

kristiina.tiimus@riigikantselei.ee