Riigisekretär ja Harju maavanem sõlmivad koostöökokkuleppe

27.09.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 27. septembril 2001. a.Harju maavanem Orm Valtson ja riigisekretär Aino Lepik sõlmivad 28. septembril 2001 koostöökokkuleppe.

Vastavalt sõlmitavale lepingule korraldavad Riigikantselei ja maavalitsused omavahelises koostöös avaliku teabe seadust arvestava internetipõhise dokumendihalduskeskkonna väljatöötamist. Lepingus käsitletav dokumendihalduskeskkond on esimene avaliku teabe seaduse nõuete täitmisele suunatud portaal Eestis. Tõenäoline on maavalitsuste poolt väljatöötatud lahenduse kasutuselevõtt ka teistes riigi- ja kohalike omavalitsuste asutustes.

Käesoleva aasta 1. jaanuaril jõustunud avaliku teabe seaduse kohaselt peavad riigiasutused avaldama oma veebilehtedel nende ülesannetega seotud teavet 1. märtsiks 2002. Harju Maavalitsuses läbiviidud uuringu andmetel rahuldavad maavalitsuste kodulehed hetkel alla 20% seaduse nõuetest.

Koostööleping maavanema ja riigisekretäri vahel sõlmitakse projekti E-maakond raames. Projekti partnerid Harju, Järva, Lääne, Lääne-Viru, Valga ja Viljandi maavalitsus otsustasid k.a aprillis, et projekti E-maakond esitab kolmandate isikute ees Harju maavanem Orm Valtson.

Koostöökokkuleppe sõlmitakse reedel algusega kell 10.30 Harju Maavalitsuse ovaalsaalis, Roosikrantsi 12, Tallinn. Pärast lepingu sõlmimist vastavad partnerid ajakirjanike küsimustele. Kell 11.00 algab maavalitsuse III korruse saalis maavanemate kogu Harjumaal.Lugupidamisega,


Kristina Mänd                                                                Jaanus Rankla
Harju Maavalitsuse nõunik                                              Riigikantselei pressinõunik
611 8770                                                                       693 5832