Riigisekretär ja OECD asepeasekretär arutasid riigivalitsemise raportite elluviimist

23.09.2016 | 13:25

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär Heiki Loot kohtus täna Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) asepeasekretäri Mari Kiviniemiga, et arutada OECD riigivalitsemise raportites tehtud soovituste elluviimist.

OECD on oma 2015. aastal Eesti ja Soome kohta valminud raportis soovitanud valitsustel keskenduda kolmele kuni viiele strateegilisele eesmärgile. Mõlemad valitsused seadsid endale 2015. aasta kevadel ametisse asudes viis prioriteeti ning nende elluviimist koordineerib mõlemas riigis valitsuskantselei juures asuv strateegiabüroo.

Piiriüleseks IKT-alaseks koostööks kahe riigi vahel soovitas OECD töötada välja ja leppida kokku tegevuskava piiriüleste e-teenuste arendamiseks, sh konkreetsed teenuste pilootprojektid, nende elluviimise korraldus ning talletada ühisprojektides tehtavad tööd ja õppetunnid, et need eeskujuna EL tasemele viia.

Eesti ja Soome peaministrid digiallkirjastasid käesoleva aasta 10. mail ühisdeklaratsiooni esialgse teekaardiga Eesti ja Soome vahelise andmevahetuse ja e-teenuste käivitamiseks. Ühtlasi lepiti kokku, et 2016. aasta lõpuks valmivad konkreetsed tegevuskavad, et käivitada automaatne andmevahetus äriregistrite, rahvastikuregistrite ja sotsiaaltoetuste andmete, digiretseptide ja merenduse alal.

OECD hinnangul on nii Eesti kui ka Soome valitsemise peamine väljakutse valitsuse eesmärkide, ülesehituse ja ressursside paremas seostamises. Samuti on ühine nn silotornide mentaliteedi lammutamise vajadus ning siht liikuda ühtsema riigivalitsemise suunas.

„Tegutseme selle nimel, et valitsusasutuste töö keskenduks valitsuse prioriteetide elluviimisele ja koostöö erinevate asutuste vahel oleks parem,“ ütles riigisekretär Heiki Loot.

OECD Eesti ja Soome kohta valminud ühisanalüüs  "Valitsuseülese strateegilise suutlikkuse ja piirideüleste e-teenuste edendamine" on OECD praktikas ainulaadne. Raport toetub Soome (2010) ja Eesti (2011) kohta varem koostatud OECD analüüsidele.

OECD peasekretär Kiviniemi ja riigisekretär Loot arutasid ka 25.-26. oktoobrini Stockholmis OECD riikide riigisekretäride kohtumist, mille peateema on ÜRO säästva arengu tegevuskava elluviimine aastani 2030.

OECD raportid: https://riigikantselei.ee/et/oecd-riigivalitsemise-raport

Fotod: https://riigikantselei.ee/et/galeriid/oecd-asepeasekretar-mari-kiviniemi-stenbocki-majas-23092016