Riigisekretär kutsus kokku komisjon terviseameti laos ravimite riknemise asjaolude selgitamiseks

02.07.2021 | 15:46

Riigisekretär kutsus täna, 2. juulil esimest korda kokku komisjoni, mille ülesandeks on terviseameti külmlao temperatuuri tõusu ja ravimite riknemise põhjustanud juhtumi asjaolude väljaselgitamine.
    • Jaga

Komisjoni tegevust juhib riigisekretär Taimar Peterkop ja komisjoni kuuluvad Marika Priske (sotsiaalministeerium), Merike Saks (rahandusministeerium), Meelis Peerna (riigikontroll), Kaur Kajak (tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet) ja Katrin Kiisk (ravimiamet).

Komisjon vaatab läbi olemasoleva dokumentatsiooni, sh terviseameti asutusesisesed korrad intsidendiks valmisoleku tagamiseks ja intsidendile reageerimiseks, erinevate osapoolte lepingulised suhted ja hangete tehnilise dokumentatsiooni, aga ka seadmete tehnilise tausta ja seadmete käitlemise. Komisjoni ülesanne on luua ka tervikpilt praeguseks juba tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti, terviseameti, ravimiameti ja riigi kinnisvara AS poolt alustatud menetluste tulemustest.

Komisjon esitab järeldused, millistel asjaoludel toimus 2021. aasta juuni teises pooles Terviseameti külmlaos temperatuuri tõus, mis viis ravimite riknemiseni. Menetluse tulemusena esitatakse sotsiaalministeeriumile, terviseametile ja riigi kinnisvara AS-ile ettepanekud tulevikuks.

Olles esialgselt hinnanud tööde mahtu planeerib komisjon töö lõpetada augusti keskpaigaks. 

Menetluse tulemused avalikustatakse.

Diana Lorents

Kommunikatsiooni nõunik