Riigisekretär Taimar Peterkop asub ametisse 10. detsembril

04.12.2018 | 10:11

Uudis
    • Jaga

Peaminister Jüri Ratas nimetas oma korraldusega Taimar Peterkopi riigisekretäri ametisse 10. detsembrist.

„Mõistagi ootab mind ees aeg, kus tuleb palju õppida, kuid riigikantselei on tugev organisatsioon ning võtan riigisekretäri ameti üle hea tundega,“ ütles Taimar Peterkop.

Peaminister Jüri Ratas on öelnud, et Peterkop on ennast tõestanud mitmes riigiasutuses ning omab laiapõhjalist juhtimiskogemust ja arusaama riigi toimimisest. „Ta on professionaalne, vastutustundlik ja usaldusväärne juht ehk vastab igati omadustele, mida riigisekretärilt ootan. Just neil põhjustel tegin talle ettepaneku asuda riigisekretäri ametikohale.“

Riigisekretär korraldab Vabariigi Valitsuse tööd ja juhib riigikantseleid. Riigikantselei juhina on riigisekretäril samad õigused, mis on seadusega antud ministrile ministeeriumi juhtimisel.

Riigisekretär koostab valitsuse istungi päevakorra kava ja võtab sõnaõigusega osa valitsuse istungitest. Samuti jälgib ta, et Vabariigi Valitsuse õigusaktide eelnõud oleksid vastavuses põhiseaduse ja teiste seadustega, ning annab kaasallkirja valitsuse määrustele, korraldustele ja istungi protokollidele. Riigisekretär juhib ka avaliku teenistuse tippjuhtide valiku komisjoni tööd  ning hoiab riigipitsatit.

Taimar Peterkop on 2015. aasta maist juhtinud Riigi Infosüsteemi Ametit. Enne seda oli ta kaitseministeeriumi õigus- ja haldusküsimuste asekantsler.
Aastatel 2000–2001 töötas Peterkop juristina riigikantseleis ning 2001–2008 kaitseministeeriumis, esimesed neli aastat õigusosakonnas rahvusvahelise õiguse büroo juhatajana ning hilisemad kolm aastat operatsioonide ja kriisireguleerimise osakonna juhatajana. 2008–2010. aastal oli Peterkop kaitsepoliitika nõunik Eesti suursaatkonnas Washingtonis.

Taimar Peterkop on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ning USA maaväe sõjakolledži magistrikraadiga strateegilises juhtimises.

Alates 2003. aastast riigisekretärina töötanud Heiki Loot asus 3. detsembrist ametisse riigikohtunikuna.