Riigiteenistujate arv on aastaga vähenenud

19.06.2007 | 06:10

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
19. juuni 2007

Eestis on riigiteenistujate arv aasta jooksul vähenenud, selgub uues avaliku teenistuse aastaraamatus avaldatud statistikaülevaatest.

Riigi ametiasutuste teenistuses oli 2006. aasta lõpus 23 376 inimest – 19 323 ametnikku ning 4053 kaadrikaitseväelast. Aasta varem oli riigiteenistuses kokku 23 644 inimest.

Suurim Eesti riigiasutus on jätkuvalt Politseiamet 4407 ametnikuga ning väikseim kümne ametnikuga Energiaturu Inspektsioon.

Aasta-aastalt tõuseb Eestis kõrgharidusega ametnike osakaal. 1997. aastal oli kõrgharidus igal kolmandal riigiametnikul, 2006. aasta lõpus omas kõrgharidust juba 57 protsenti ametnikest. Kõrgematest ametnikest on kõrgharidus enam kui üheksal kümnest.

Aasta-aastalt on kasvanud ka naiste ülekaal ametnikkonnas. Kui 1999. aastal oli mees- ja naisametnike arv võrdne, siis nüüd moodustavad naised juba 63,5 protsenti ametnikkonnast.

Kaheksandat korda ilmuv avaliku teenistuse aastaraamat sisaldab lisaks statistikaülevaatele analüütilisi artikleid avaliku teenistuse arengust. OECD Sigma programmi ekspert Fransisco Cardona kirjutab Eesti avaliku teenistuse jätkusuutlikkusest, õiguskantsler Allar Jõks heast haldusest, ning kevadel Tartu abilinnapea ametist lahkunud Georg Aher "ametniku leiva kibedusest". Läbi fotoobjektiivi vaatab ametnike aastale tagasi TV3 reporter Sven Soiver. Esmakordselt on aastaraamatus omaette peatükk pühendatud kohalikele omavalitsustele.

Avaliku teenistuse aastaraamatu annab Riigikantselei välja igal aastal 23. juuniks, mille ÜRO peaassamblee on nimetanud avaliku teenistuse päevaks.

Kõiki avaliku teenistuse aastaraamatuid saab lugeda internetis aadressil http://www.riigikantselei.ee/?id=2589.

Lisaks aastaraamatule on valminud ka uus avaliku teenistuse veebileht www.avalikteenistus.ee. Veebileht hakkab edaspidi koondama infot avaliku teenistuse vabadele ametikohtadele kuulutatud konkursside kohta.

Avaliku teenistuse aastaraamatut ning veebilehte esitletakse Stenbocki majas täna, 19. juunil kell 13.

Lisainformatsioon:
Airi Alakivi, Riigikantselei avaliku teenistuse osakonna juhataja
tel. 693 5453
airi.alakivi@riigikantselei.ee

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee