Riik ja Avatud Eesti Fond edendavad kultuuridevahelist dialoogi

25.01.2008 | 06:00

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
25. jaanuar 2008

Riigikantselei ja Avatud Eesti Fond (AEF) kuulutavad täna välja Euroopa Liidu alaste kaasamis- ja teavitusprojektide konkursi. Kultuuridevahelist dialoogi edendavate kodanikeühenduste projektide toetuseks eraldatakse kokku miljon krooni.

Konkursi eesmärk on suurendada inimeste informeeritust Euroopa Liidust, kaasata paljusid inimesi Euroopale oluliste teemade arutellu ning tõsta noorte teadlikkust kultuurilisest mitmekesisusest Euroopas.

Konkursile on oodatud ühiskonnas laiemat kõlapinda pälvivad projektid, mis soodustavad erineva kultuurilise, rahvusliku ja usulise taustaga inimeste vastastikust läbikäimist. Olulised märksõnad, mida projektide ettevalmistamisel tuleks silmas pidada, on sallivus, koostöövalmidus, hoolimine ja parem üksteisemõistmine.

Projektide konkursile esitamise tähtaeg on 18. veebruar 2008.

Juba kaheksandat aastat korraldatava konkursi jaoks panustavad AEF ja Riigikantselei igal aastal kumbki pool miljonit krooni. Möödunud seitsme aasta jooksul on 116 kodanikeühendust saanud 156 Euroopa Liidu alase teavitusprojekti elluviimiseks kokku üle üheksa miljoni krooni.

Möödunud aastal rahastasid AEF ja Riigikantselei projektikonkursi kaudu näiteks Hiidlaste Koostöökogu, Eesti Looduskaitse Seltsi, Avatud Vabariigi ja paljude teiste vabaühenduste korraldatud teavitusprojekte.

Konkursi tingimustest lähemalt saab lugeda AEFi veebilehelt http://www.oef.org.ee/

Lisainformatsioon:
Mall Hellam
Avatud Eesti Fondi juhataja
Tel. 6 313 793
mall@oef.org.ee

Villu Känd
Riigikantselei EL teabetalituse juhataja
Tel. 6 935 729
villu.kand@rk.ee