Riik ja meediakanalid sõlmisid hädaolukorras teavitamise memorandumi

03.04.2006 | 13:03

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja
3. aprill 2006

Riigisekretär Heiki Loot ja BNSi, Eesti Raadio, Eesti Televisiooni, Kanal 2 ning TV3 esindajad allkirjastasid täna koostöömemorandumi avalikkuse hädaolukorras teavitamisest.

Memorandumi eesmärk on tugevdada ja täpsustada ametkondade ja meedia koostööd avalikkuse teavitamisel sündmustest, mis ohustavad riigi julgeolekut, inimeste elu ja tervist, kahjustavad oluliselt keskkonda või tekitavad ulatuslikku majanduslikku kahju.

"Valitsusasutuste ja meediaväljaannete seas on oluline luua ühtne arusaam hädaolukordade kajastamisest meedias ja ametkondade avalikkuse teavitamise põhimõtetest," ütles riigisekretär Heiki Loot. "Näiteks lepitakse kokku kontaktisikud konkreetsete ajakirjandusväljaannete, meediakanalite ja ametkondade juures, kes on hädaolukorras ööpäevaringselt kättesaadavad."

Koostöömemorandum on vastastikune hea tahte avaldus, mille lähtekoht on riiklik kriisireguleerimisplaan. Kokkuleppe tekst valmis 2005. aasta jooksul valitsusasutuste ja meediakanalite esindajate ühiste arutelude käigus. Koostöömemorandum on avatud ühinemiseks kõigile Eestis tegutsevatele meediakanalitele ja -väljaannetele, kes memorandumi põhimõtteid aktsepteerivad.

Koostöömemorandum on avaldatud valitsuse kommunikatsioonibüroo briifinguruumis http://www.valitsus.ee/redirect/238

Lisainformatsioon:
Eleka Rugam-Rebane
Valitsuse infonõunik
tel 6935744, 5084397
eleka.rugam-rebane@riigikantselei.ee

Sten Hansson
Riigikantselei infonõunik
tel. 693 5609
sten.hansson@riigikantselei.ee