Riik otsib konkursiga 15 tippjuhti

30.01.2018 | 16:31

Uudis
    • Jaga

Riigisekretär kuulutas täna välja konkursi 15 avaliku teenistuse tippjuhi ametikohale, mis viiakse läbi selle poolaasta jooksul.

Tippjuhtide valikukomisjoni esimees, riigisekretär Heiki Loot ütles, et kandideerima oodatakse  juhtimiskogemusega inimesi, kes soovivad  Eesti heaks töötada. „Loodan väga, et palju kandidaate tuleb Eesti eesistumise läbiviimisel osalenud inimeste hulgast, sest nad tegid suurepärast tööd ja tõestasid enda juhivõimeid,“ lisas Loot.

Konkursile lähevad maaeluministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsleri, PRIA peadirektori, haridus- ja teaduministeeriumi kõrghariduse, teaduse ja keelepoliitika asekantsleri ning üldhariduse, noortepoliitika ja koolivõrgu asekantsleri, kultuuriministeeriumi kultuuriväärtuste asekantsleri, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi energeetika asekantsleri, lennuameti peadirektori, tööinspektsiooni peadirektori, rahandusministeeriumi regionaalpoliitika asekantsleri ning finantspoliitika ja välissuhete asekantsleri, siseministeeriumi pääste, kriisireguleerimise ja rahvastikutoimingute asekantsleri ning varade, planeerimise ja tehnoloogia asekantsleri, justiitsministeeriumi justiitshalduspoliitika asekantsleri ning kriminaalpoliitika asekantsleri ja ka andmekaitseinspektsiooni peadirektori ametikohad.

2013. aastal jõustunud avaliku teenistuse seaduse kohaselt on avaliku teenistuse tippjuhtide ametikohad viieaastase tähtajaga, ametisse nimetamine toimub avalike konkursside korras ning kõik avaliku teenistuse tippjuhtide konkursid viib läbi riigikantselei juures tegutsev tippjuhtide valikukomisjon. 2018. aastal lõpeb ametiaeg 26-l avaliku teenistuse tippjuhil, kuid näiteks julgeolekuasutuste juhtide ametikohtadele vastavalt seadusele konkursse ei korraldata.

Avaliku teenistuse seadus näeb ette, et vabanevale tippjuhi ametikohale tuleb avalik konkurss välja kuulutada vähemalt kolm kuud enne teenistustähtaja lõppemist. „Et kindlustada konkursside maksimaalne õnnestumine, viime suurema osa konkurssidest läbi 2018. aasta esimesel poolaastal,“ ütles riigikantselei tippjuhtide kompetentsikeskuse juhataja Eve Limbach-Pirn. Vastavalt seadusele tuleb uued tippjuhid ametisse nimetada 120 päeva jooksul alates kandideerimistähtajast.

Ametikohtade täitmiseks korraldatakse üks konkurss. Kandideerimisel võib kandidaat märkida kuni kolm eelistatud ametikohta.

Eesti avalikus teenistuses on 98 tippjuhti – ministeeriumide kantslerid ja asekantslerid, riigikantselei direktorid, ametite ja inspektsioonide peadirektorid, häirekeskuse peadirektor, riigiarhivaar, Kaitseväe juhataja ning riigi peaprokurör.

Konkursi lisainfo: www.riigikantselei.ee/tippjuhid2018