Riik toetab kodanikeühenduste euroteavitustööd

07.02.2005 | 15:17

Uudis
    • Jaga

Tallinn, Stenbocki maja 7. veebruar 2005 Avatud Eesti Fond ja riigikantselei Euroopa Liidu teabetalitus kuulutasid täna välja Euroopa Liidu alaste teavitusprojektide konkursi kodanikeühendustele. Projektide toetamiseks panustavad Avatud Eesti Fond (AEF) ja riigikantselei Euroopa Liidu teabetalitus kumbki pool miljonit krooni.

Teavitusprojektide toetust saavad taotleda kodanikuühendused, kes tutvustavad erinevatele sihtrühmadele, eelkõige maapiirkonna elanikele, Euroopa põhiseaduse lepingut, Eesti kui liikmesriigi osalust Euroopa Liidu otsustusprotsessis ja kodanikele avanenud võimalusi.

Teavitusprojektide konkursile esitamise tähtaeg on 28. veebruar 2005.

Projekte hindab ekspertkomisjon, kuhu kuuluvad AEFi, riigikantselei Euroopa Liidu sekretariaadi ja Euroopa Liidu teabetalituse esindajad. Hindamisel lähtutakse projekti vastavusest programmi eesmärkidele, professionaalsusest, argumenteeritusest, läbimõeldud tegevus- ja ajakavast, selle jätkusuutlikkusest ning kulude põhjendatusest.

Möödunud aastal rahastasid AEF ja riigikantselei projektikonkursi kaudu näiteks Eesti Väitlusseltsi, Võrumaa Talupidajate Liidu, Tartumaa Põllumeeste Liidu, Sporditeabe Sihtasutuse, Team Europe Estonia, Eesti Euroopa Liikumise ja paljude teiste vabaühenduste korraldatud teavitusprojekte.

Konkursi tingimused leiate Avatud Eesti Fondi veebilehelt www.oef.org.ee

Lisainformatsioon:
Mall Hellam, Avatud Eesti Fondi juhataja
telefon 6 313 793
e-post mall@oef.org.ee

Villu Känd, riigikantselei EL teabetalituse juhataja
telefon 693 5729
e-post villu.kand@riigikantselei.ee
www.riigikantselei.ee/euroopa