Riiklik demograafiaplaan võtab kuju

07.08.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas, Stenbocki majas
7. augustil 2003. a.

Ministeeriumidevaheline demograafiakomisjon, mida juhib rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo, vaatas täna läbi koondülevaate kõikidest aegade jooksul tehtud demograafia valdkonna ettepanekutest.

Komisjon otsustas võtta ühendavaks teljeks lastevanemate töö- ja pereelu parema ühitatavuse ning lastekesksete väärtushoiakute kujundamise ühiskonnas. “Ideid ja ettepanekuid on aastate jooksul olnud enam kui küll. Kuid kui nad liialt hajuvad, pole võimalik ära teha midagi konkreetset,” ütles rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo.

Novembris esitab demograafiakomisjon Vabariigi Valitsusele meetmete programmi Eesti demograafilise seisundi parandamiseks. Rummo ettepanekul korraldatakse samal ajal ka Riigikogus aruteluEesti rahvastikuliste perspektiivide kui eriti tähtsa riikliku küsimuse üle.

Lähem info: Taavi Rõivas, rahvastikuministri büroo juhataja, tel 693 5740 / 051 19799, e-mail taavi.roivas@riigikantselei.ee

Lugupidamisega,

Marko Ringo
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5728