Rootsi annab Eestile eurointegratsioonialast ekspertabi

28.11.2001 | 00:00

Uudis
    • Jaga

TallinnasStenbocki majas, 28. novembril 2001. a.Riigikantselei peadirektor Marten Kokk allkirjastas eile lepingu Rootsi rahvusvahelise arengu ja koostöö agentuuriga SIDA Eesti-Rootsi  tehnilise koostöö fondi osas. Vastavalt lepingule võimaldab fond Eestil eelkõige taotleda lühiajalist Rootsi ekspertabi Vabariigi Valitsuse tegevuskavas Euroopa Liitu integreerumiseks väljatoodud prioriteetide täitmiseks. 

Fondi esmane ülesanne on toetada Eestit üleminekul Rootsi traditsioonilisest kahepoolsest arengukoostööst partnerluse printsiibil põhinevale koostööle kahe riigi vahel. Fond annab lisaväärtust ka eurointegratsiooni alasele kahepoolsele Rootsi abile.

Tegemist on Rootsi poolt pilootettevõtmisega, kusjuures Eesti on esimene kandidaatriik kellega analoogiline leping sõlmitakse. See väljendab kahtlemata usaldust Eesti suutlikkuse ja võime osas hallata käesolevat fondi. 

Leping kehtib allakirjutamise hetkest kuni 30. juunini 2003. Fondi eelarve on 5 miljonit SEKi. Fondi rahasid võib kasutada ekspertide päevarahade, ekspertkulude ning transportkulude katmiseks. Lepingud ekspertidega sõlmitakse Riigikantselei eurointegratsiooni büroo  poolt ministeeriumitest tulnud avalduste alusel.

Lähemalt: Mailis Pukonen, Riigikantselei eurointegratsiooni büroo väliskoostöö talituse juhataja, 
tel 693 5225, mailis.pukonen@rk.ee
Lugupidamisega,Jaanus Rankla

Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5832