Rummo: emapalk ka korduvsünnituse korral

11.06.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas Stenbocki majas, 11. juunil 2003. a.   Rahvastikuminisri büroo on vanemapalga eelnõu täiendusena töörühmale esitanud nn "tiheduspreemia" idee, mis ka toetust leidis.  "Tiheduspreemia on riigipoolne julgustus, et ei piirdutaks ainult ühe lapsega," ütles Rummo: "Eesti peredes on kahe lapse väikese vahega sünnitamine väga levinud ning seda tuleb ka vanemapalga süsteemis arvestada."

Tänu tiheduspreemiale ei jäetaks ka järgmisi lapsi majanduslikel põhjustel sünnitamata - ka siis, kui ema töötab poole kohaga või on kodus alles eelmise lapsega, kuna vanemapalk arvutataks eelmise lapse eelse palgatulu alusel. Kui vanem siiski kolme aasta sees enne järgmise lapse sündi on taas tööle asunud, saaks ta uue vanemapalga alusena valida eelmise lapse eelse palga ja oma uue palga vahel .

Rahvastikuministri büroo
Tel 693 5902