Rummo ja suursaadikud vaatlevad kodakonsuseta laste eksamit

26.03.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Homme, 27. märtsil, algusega kell 10.00 külastab rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo ja teda saatvad diplomaatilise korpuse esindajad Tallinna Mustjõe Gümnaasiumi, kus toimub Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksami vastuvõtmine kodakondsuseta õpilastelt.

Haridus-ja teadusminister Toivo Maimetsa ja rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo algatusel toimuva projekti raames võetakse Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksam esmakordselt koolides vastu ka lõpueksameist eraldi. Selline uus võimalus võtab õpilastelt hirmu, et juhul kui nad antud eksamit ei soorita, võiks neil kool lõpetamata jääda. "Meil õnnestus seekord seni valitsenud umbusust ja infoblokaadist läbi murda ning juba esimese teate peale registreeris end eksamile sadu õpilasi üle Eesti," lisas rahvastikuministrer Paul -Eerik Rummo.

Pärast eesti keele riigieksami ning põhiseaduse ja seaduste tundmise eksami sooritamist on kodakondsuseta lapsed täitnud kõik Eesti Vabariigi kodakondsuse omandamiseks vajalikud tingimused. 27. märtsil võetakse eksam vastu 10 Eesti koolis: Tallinnas, Narvas, Kohtla-Järvel, Sillamäel, Tartus, Võrus. Sügisel on plaanis hõlmata enamik Eesti koole, kus õpib kodakondsuseta lapsi. Kokku õpib Eesti koolides 28 328 kodakondsuseta last, neist 8604 eesti õppekeelega koolis ja 19724 vene õppekeelega koolis.

Projekti viib läbi Riiklik Eksami -ja Kvalifikatsioonikeskus, eksamiks ettevalmistamise jaoks vajalike materjalide trükkimist toetab Integratsiooni Sihtasutuse välisabiprojekt Mitmekultuuriline Eesti, mille rahastajateks on Soome, Norra, Suurbritannia ja Rootsi.

Lisainfo:
Aarne Veedla
ministri nõunik
5164744
6935786