Rummo: rahvastikuandmed tuleb saada ühtsesse andmebaasi

07.08.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas, Stenbocki majas
7. augustil 2003. a.

Täna toimunud demograafiakomisjoni istungil arutati vajadust ja võimalusi suurendada rahvastikulist informatsiooni sisaldavate registrite ja andmebaaside ühildatavust.

Komisjoni juhi, rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo sõnul on teabe adekvaatsus ülimalt oluline. “Kui info on raskesti kättesaadav ja halvasti võrreldav, ei tarvitse ka selle põhjal tehtavad otsused olla just need kõige õigemad,” ütles Rummo.

Komisjon arutas ühtlasi metoodikat seaduseelnõude eelhindamiseks nende demograafiaalase mõju seisukohast. Valitsuskoalitsioon on seadnud enesele ülesandeks kaaluda kõikide tähtsamate riiklike otsustuste puhul võimalikke tagajärgi rahvastikuprotsessidele.

Lähem info: Taavi Rõivas, rahvastikuministri büroo juhataja, tel 693 5740 / 051 19799, e-mail taavi.roivas@riigikantselei.ee

Lugupidamisega,

Marko Ringo
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5728