Rummo: soomeugrilaste eneseusk vajab rahvusvahelist toetust

17.08.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kohtus eile Euroopa Rahvusvähemuste Föderatsiooni presidendi Romedi Arquintiga, et arutada võimalusi omariikluseta soome-ugri rahvaste püsimise ja arengu toetamiseks.

"Üheks soomeugrilaste positsioone nõrgendavaks teguriks näib olevat paljude nende vähene enesekindlus, kahtlemine oma keelte ja kultuuride väärtuslikkuses ja jätkuvas elujõus," ütles rahvastikuminister Rummo. "Laiem rahvusvaheline suhtlus ja osavõtt mitmesugustest koostöövõrgustikest aitaks sellest kindlasti üle saada."

Arquint kinnitas, et tema juhitava föderatsiooni poolt pole mingeid juriidilisi takistusi, mis segaks Venemaa soome-ugri rahvaste esindusorganisatsioonidel astuda Euroopa Rahvusvähemuste Föderatsiooni liikmeks.

Euroopa Rahvusvähemuste Föderatsioon on üks vanemaid ja autoriteetsemaid kodanikualgatuslikke ühendusi Euroopas, mis toimib mitme Euroopa riigi rahvusvähemuste ühenduste katusorganisatsioonina, arendades ka koostöökontakte rahvusvähemusi omavate riikide valitsustega. Eestist kuulub föderatsiooni Eestimaa Rahvaste Ühendus.

Arquint viibis Eestis seoses soome-ugri rahvaste maailmakongressiga.

Lisainformatsioon:
Aarne Veedla, ministri nõunik
aarne.veedla@riigikantselei.ee
5164744
www.rahvastikuminister.ee