Rummo tänas rahvusvähemusi Venemaa propaganda tõrjumise eest

29.11.2004 | 12:45

Uudis
    • Jaga

Rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo tänas laupäeval Eesti Vabariigi Presidendi Rahvusvähemuste Ümarlaua Suurkogu istungil rahvusvähemuste ühendusi viljaka koostöö eest mittekodanike naturalisatsiooni elavdamisel. Ühtlasi tunnustas minister Eestimaa Rahvuste Ühenduse hiljutist avaldust, mis tõrjub Venemaa propagandistlikke katseid esindada rahvusvahelisel areenil Eesti rahvusvähemuste huve.

“Eesti riik teab, et siinsed rahvusvähemused ei allu provokatsioonidele,” ütles rahvastikuminister.

Rummo kutsus rahvusvähemuste esindajaid üles ka edaspidi avatumalt osa võtma Eesti ühiskonna igapäevasest elust ja hoiduma isoleerumisest oma eriseisundi pinnal. Rahvastikuminister ütles, et Eesti kodanikkond ei ole suletud klann, vaid selle uksed on avatud igale hea tahtega inimesele, kes tõendab oma valmidust seista kestvalt hea Eesti Vabariigi tuleviku eest.

Rummo juhtis tähelepanu Eesti kodanikuühiskonna kontseptsioonile, mille raames on kõigil vabaühendustel võimalus osaleda riigi ja selle elanike tihedama suhtluse arendamises ja demokraatlike protsesside süvendamises.

Rummo sõnul jätkab riik oma senist poliitikat, mis tagab rahvusgruppidele õiguse säilitada oma eriomaseid kultuuritavasid. Rahvastikuministri ütles, et peab vajalikuks põhjalikku analüüsi, kas Eesti seadustikus ja Eesti poolt omaks võetud rahvusvahelistes aktides leidub sätteid või lünki, mis takistavad erinevail rahvusrühmadel järgimast oma põhjendatud erihuvisid.

Lisainformatsioon:
Aarne Veedla, rahvastikuministri nõunik
aarne.veedla@riigkantselei.ee
tel. 5164744