Rummo tegi kokkuvõtte integratsiooni meediamonitooringust

28.10.2004 | 00:00

Uudis
    • Jaga

"Vanasti öeldi, et inimene on see, mis ta sööb. Tänapäeval tuleb sellele lisada, et inimene on see, mis infot ta tarbib," ütles rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo eile integratsiooniprotsesside kajastamist käsitlevast meediamonitooringust kokkuvõtteid tehes.

Integratsiooni Sihtasutuse tellitud Eesti eesti- ja venekeelse ajakirjanduse monitooringu 1999-2003 aasta kohta teostasid Balti Ajakirjandusuurijate Assotsiatsiooni teadurid.

Rummo väljendas heameelt selle üle, et vaadeldud aastate jooksul on pilt Eesti ühiskonnast ja selles toimuvatest protsessidest siinses eesti- ja venekeelses pressis järk-järgult sarnastunud. Ta kinnitas ka, et monitooringut jooksvalt jälgides on tehtud korrektiive riikliku integratsiooniprogrammi elluviimise praktikas.

Ühtlasi rõhutas rahvastikuminister, et edaspidi tuleb analüüsiga hõlmata lisaks trükisõnale ka seni vaid pisteliselt vaadeldud elektrooniline meedia, kaasa arvatud Eesti territooriumil jälgitavate väliskanalite kujundatav Eesti-kuvand.

Lisainformatsioon:
Erik Salumäe, rahvastikuministri nõunik
tel. 6935709
erik.salumäe@riigikantselei.ee
www.rahvastikuminister.ee