Rummo toetab tihedamaid sidemeid välis-eestlastega

23.07.2003 | 00:00

Uudis
    • Jaga

Tallinnas, Stenbocki majas 23. juulil 2003. a. Eesti on jätkuvalt eeskujuks paljudele maailma riikidele õigusliku, moraalse ja rahalise toetuse suhtes, mida Eesti riik annab oma territooriumil elavatele rahvusvähemustele, ütles rahvastikuminister Paul-Eerik Rummo kohtumisel SRÜ riikides toimivate eesti kultuuriseltside esindajatega. "Meil on selge moraalne ja legaalne alus eeldada samasugust suhtumist ka eesti vähemusse nende riikide poolt, kus elab meie rahvuskaaslasi," kinnitas minister. Esmaspäeval Tartus toimunud kohtumisel tutvustas Rummo eesti seltside esindajaile vabariigi valitsuse plaane äsja heakskiidetud rahvuskaaslaste programmi elluviimiseks. Erilist rõhku pani minister eesti keele ja kultuuri õpetuse jätkamisele eestlaste asukohamaades ning võimaluste laiendamisele välis-eesti noortel tulla õppima Eesti kõrgkoolidesse ning lastel osa võtta keele- ja suhtluslaagreist oma esivanemate maal. Rahvastikuministri algatusel taastati suvelaagrite riiklik rahastamine selle aasta lisaeelarve kaudu ning viidi uuesti sisse riigi 2004. a. eelarvetaotlusse.

Tihedam kontakt väljaspool Eestit elavate rahvuskaaslastega, kes on üheks meie rahvastiku tagamaaks, peab saama üheks Eesti riiklikest prioriteetidest. "Pean ka väga oluliseks tugevdada majanduslikku ja nõustamisabi eestlastele, kes soovivad tagasi pöörduda oma ajaloolisele kodumaale," kinnitas Rummo.
 
Rahvastikuminister kohtus eesti seltside esindajatega seltside iga-aastase seminari raames, millest tänavu võtsid osa eestlased Moskvast, Peterburist, Arhangelskist, Tšerepovetsist ja Riiast.

Lähem info: Taavi Rõivas, rahvastikuministri büroo juhataja, tel 693 5740 / 051 19799, e-mail taavi.roivas@riigikantselei.ee

Lugupidamisega,

Marko Ringo
Riigikantselei pressinõunik
Tel 693 5728