Säästva arengu komisjon asub uurima eraomandis olevate kinnismälestiste probleeme

17.06.2013 | 17:52

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjoni selle aasta fookusraport analüüsib eraomandis olevate kinnismälestiste kasutamise ja kaitse senist toimimist ja annab soovitused kinnismälestiste hoidmise tõhustamiseks ja kasutusvõimaluste arendamiseks.

Säästva arengu komisjon plaanib uuringu käigus tuua välja parimad praktikad eraomandis oleva kinnismälestise kaitseks ja arendamiseks, anda soovitused riigi, kohaliku omavalitsuse ja eraomaniku rolli paremaks reguleerimiseks, sealhulgas riiklike toetuste paremaks sihistamiseks ning anda poliitikasoovitused riigipoolsete kompensatsioonimehhanismide tõhustamiseks, mis motiveeriks eraomanikke oma mälestist teadlikult hoidma ja arendama. Raport valmib plaanide kohaselt järgmise aasta alguses.

Komisjon jätkab sel aastal ka temaatiliste aruteludega, mille eesmärk on säästva arengu aktuaalsete küsimuste arutamine asjaomaste asutuste ja teiste seotud osapooltega. Samuti uuendatakse koostöös Statistikaametiga säästva arengu näitajaid.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjon keskendub oma töös igal aastal 1–2 fookusteemale, mille raames tehakse uuringuid ja analüüse ning töötatakse välja konkreetseid poliitikasoovitusi.

Säästva arengu komisjoni eestvedamisel on viimastel aastatel valminud neli raportit, nendest viimane käsitleb rohetöökohtade potentsiaali Eestis. Fookusteemad valitakse välja komisjoni liikmete poolt ning raportile valitakse liikmete seast raportöör. Komisjoni teenindab Riigikantselei.

Säästva arengu komisjonist lähemalt: http://valitsus.ee/et/riigikantselei/saastev-areng/saastva-arengu-komisjon

Lisainfo:
Roomet Sõrmus, komisjoni esimees, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 600 9349, roomet.sormus@epkk.ee
Oliver Väärtnõu, Riigikantselei strateegiadirektor, tel 693 5623, oliver.vaartnou@riigikantselei.ee