Säästva arengu komisjon esitleb rohetöökohtade raportit

12.12.2012 | 11:06

Uudis
    • Jaga

Neljapäeval, 13. detsembril kell 14 esitleb säästva arengu komisjon Tallinnas hotell Euroopa (Paadi 5) konverentsikeskuses raportit "Rohetöökohtade potentsiaal Eestis".

Säästva arengu komisjoni tellimusel on valminud ülevaade rohetöökohtade potentsiaalist Eestis neljas sektoris: ehitus, metsandus, põllumajandus ja transport. Eesti Maaülikooli juhitud ekspertrühma raport „Rohetöökohtade potentsiaal Eestis“ on esimene põhjalikum analüüs, kus püütakse lahti mõtestada rohetöökoha olemust ja selle tähendust Eesti tööturule ja kõrgharidussüsteemile.

Lisainfot riigikantselei juures tegutseva säästva arengu komisjoni tegemistest:
http://valitsus.ee/et/riigikantselei/saastev-areng/saastva-arengu-komisjon

Kontakt ajakirjanikele: kristiina.tiimus@riigikantselei.ee, 53 0304 53