Säästva arengu komisjon kinnitas aasta tööplaani

19.02.2014 | 17:48

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjon pidas täna aasta esimese istungi ning kinnitas eesoleva aasta tööplaani ning järgmise fookusraporti teemavaldkonna.

Komisjon otsustas selle aasta fookusraporti teemavaldkonnaks valida rahvastiku säilimise. Raporti täpsem fookus selgub aprilliks.

Säästva arengu komisjoni eestvedamisel on viimastel aastatel valminud neli raportit. Möödunud aasta fookusteema oli kultuuripärandi kaitse, mille kohta on valmimisel raport eraomandis olevate kinnismälestiste kasutamisest ja kaitse senisest toimimisest ja milles antakse soovitused kinnismälestiste hoidmise tõhustamiseks ja kasutusvõimaluste arendamiseks.

Fookusteemad valitakse välja komisjoni liikmete poolt ning raportile valitakse liikmete seast raportöör.

Komisjon jätkab ka sel aastal temaatiliste aruteludega, mille eesmärk on säästva arengu aktuaalsete küsimuste arutamine asjaomaste asutuste ja teiste seotud osapooltega.

Komisjon tutvus tänasel istungil ka peamiste arengusuundade ja Eesti seisukohtadega Euroopa Liidu kliimapoliitika raamistikus aastani 2030 ning lõimumisvaldkonna arengukava „Lõimuv Eesti 2020“ arengusuundadega.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat.

Säästva arengu komisjonist lähemalt: http://valitsus.ee/et/riigikantselei/saastev-areng

Lisainfo:

Roomet Sõrmus, Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda, tel 600 9349, roomet.sormus@epkk.ee
Märt Loite, Riigikantselei strateegiadirektori asetäitja, tel 693 5622, mart.loite@riigikantselei.ee