Säästva arengu komisjon kogunes aasta esimesele istungile

16.01.2020 | 12:46

Uudis
    • Jaga

Säästva arengu komisjoni aasta esimesel istungil kinnitati komisjon tegevused ÜRO 2030 tegevuskava elluviimise aruande koostamiseks ja arutati komisjoni rolli küsimusi.

Eesti esitleb 2020. aasta suvel ÜRO 2030 tegevuskava elluviimise aruannet, mille koostamisel on säästva arengu komisjonil oluline roll: komisjoni liikmete abiga kaardistatakse valitussväliste organisatsioonide panus säästva arengu eesmärkide täitmisel, samuti avaldab komisjon valmiva aruande kohta arvamust enne selle heakskiitmist Vabariigi Valitsuses.

Komisjonile tutvustati riigi plaane valdkondlike arengukavade koostamisel ning otsustati poliitikakujundamisse panustada: komisjon hakkab tutvuma valitud arengukavade eelnõudega ning korraldama temaatilisi arutelusid enne eelnõude esitamist Vabariigi Valitsusele.

Säästva arengu komisjon on 1996. aastal loodud 19 valitsusvälise organisatsiooni esindajatest koosnev asjatundjate komisjon, kelle ülesanne on analüüsida riigi pikaajalist säästva arengu poliitikat. Komisjoni teenindab riigikantselei.

Säästva arengu komisjonist lähemalt: https://riigikantselei.ee/et/saastev-areng

Lisainfo:
Mihkel Annus, säästva arengu komisjoni esimees, 5691 3094, mihkel.annus@taastuvenergeetika.ee
Eili Lepik, riigikantselei strateegiabüroo, 693 5619, eili.lepik@riigikantselei.ee